Operating conditions of public utility facilities in terms of accessibility for disabled people


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.57

Drozd Wojciech. 2022. Operating conditions of public utility facilities in terms of accessibility for disabled people. Volume 603. Issue 11. Pages 198-200. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.10.222 r.

The article presents an analysis of the accessibility of selected public utility buildings located in Krakow. The main focus was on architecturally accessible accessibility. Various types of disability are taken into account. An attempt was made to investigate the safe and trouble-free movement of people with disabilities around their city, and to deal with official matters on their own and participating satisfactorily in society. Analyzes, surveys, interviews and own observations made it possible to try to show what should be changed or improved in order to improve the living conditions and self-fulfillment of people with disabilities.
  1. Meyer-Bohe W. Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Arkady, Warszawa, 1998.
  2. Bola T. Vademecum Projektanta. Problemy osób niepełnosprawnych. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 1991.
  3.  Olma M. Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane. Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego. Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z 2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r. nr 114, poz. 946).
  5.  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 r. nr 50, poz. 475).
dr hab. inż. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-7978-2268

dr hab. inż. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-7978-2268

 wojciech.drozd@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.57

Article in PDF file