An innovative system of aluminum micropiles made in the STATIpile technology for different applications


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.58

Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Rudziak Fabian. 2022. An innovative system of aluminum micropiles made in the STATIpile technology for different applications. Volume 603. Issue 11. Pages 201-205. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.09.2022 r.

Strengthening the foundations of existing structures is not uncommon. It results mainly from increasing loads, functional modifications of the building and its surroundings, changes in soil and water conditions. The choice of the method of strengthening depends on many factors and is often dictated by economic analyzes. An effective and cost-effective method is micropiling in the STATIpile technology. The article presents various possible applications, characteristics and technical solutions of the above-mentioned technology, based on the example of implementation from Poland and abroad.
 1. Masłowski E, Spiżewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowalnych. Arkady wyd. 3, Warszawa, 2000.
 2. Gwizdała K. Fundamenty palowe, Tom 1, Technologie i obliczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa, 2013.
 3. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogólne.
 4.  PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 5.  PN-EN 14199:2015-07. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.
 6. PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach.
 7. PN-EN 1706:2003. Aluminium i stopy aluminium. Odlewy. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne.
 8.  Sobala D. Projektowanie pali według Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania. Materiały Seminarium „Podłoże i fundamenty budowli drogowych”, Autostrada Polska, Kielce, 2012, str. 81–92.
 9. PN-B-02170:2016-12P. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
 10.  Starý O. Bytový dům Na Spálence 326 /7, Ústí nad Labem – Klíše, Statické zajištění nosných konstrukcí, 2022.
 11.  Starý O. Statické zajištění kostela sv. Václava v Dlažkovicích, 2020.
 12.  MGM Partner Sp. z o.o. Sp. k.: Wzmocnienie fundamentów przy pomocy mikropali typu STATIpile istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu, 2020.
 13.  FAMAR: Katalog techniczny napraw konstrukcji budynków w technologii StatiCAL.
dr inż. Marcin Górecki, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-8746-8172
dr inż. Łukasz Jabłoński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-9221-8335
Fabian Rudziak, FAMAR Fabian Rudziak

dr inż. Marcin Górecki, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-8746-8172

m.gorecki@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.58

Article in PDF file