Adaptation problems of palace buildings on the example of the guard-house in Bojadla


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.56

Sroka Marek, Urbańska Krystyna, Urbański Paweł. 2022. Adaptation problems of palace buildings on the example of the guard-house in Bojadla. Volume 603. Issue 11. Pages 195-197. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.09.2022 r.

Adaptation of a historic building obliges the designer to very carefully prepare renovation documentation. Designed new functions may not destroy the historic details, character of building or interior space. The article presents the problems of adaptation of the historic guardhouse in the baroque palace and park complex located in Bojadla. The new function of the building will be adapted to the requirements of rooms intended for residential purposes, while maintaining the historical character of the building.
  1. Bosy G. Rodzina von Kottwitz – panowie na Bojadłach i Konotopie, Ekstra. Gazeta obywatelska nr 5 (v5), 2014, http://www.palacbojadla.org/ download/extra-nr05.pdf , dostęp 13.07.2022 r.
  2. Werner FB. Topographia seu Silesiae, część V, s. 254-255 (rkps w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) dostęp 13.07.2022 r. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/ 8297/edition/16345/content?format_id=10.
  3.  Bosy G, Kostka E, Mamet M. Kronika Bojadeł, Rys historyczny wsi Bojadła, t. I, Zielona Góra, 2014.
  4. Gernat J. Zespół pałacowo-parkowy w Bojadłach, gm. Bojadła, pow. zielonogórski, dostęp 01.08.2022 r. http://www.palaceiparki.pl/zespolpalacowo- parkowy-w-bojadlach/dzieje-zespolu- i-jego-wlasciciele-i12.
  5. Sroka M. Praca inżynierska pt. Projekt przebudowy i remontu budynku zabytkowego – kordegardy zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Bojadła, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2022.
inż. Marek Sroka, SWECO Polska sp. z o.o.
dr inż. Krystyna Urbańska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-4513-9068
dr inż. Paweł Urbański, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-4585-0781

dr inż. Paweł Urbański, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-4585-0781

 p.urbanski@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.56

Article in PDF file