Impact of the phase-change material additive on the thermal parameters improvement of the primer for external plaster


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.55

Nakielska Magdalena, Kaczmarek Anna. 2022. Impact of the phase-change material additive on the thermal parameters improvement of the primer for external plaster. Volume 603. Issue 11. Pages 192-194. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.09.2022 r.

In the era of growing demand for clean energy, conscious selection of material solutions allowing for its storage and processing becomes a necessity. For this purpose, materials that exhibit the phenomenon of phase transformations are recommended. This paper presents an overview of the currently used phase change materials, their selection criteria have been taken into account due to their thermal, physical, and mechanical properties. Laboratory tests were carried out to check the activity of the phase change material in the priming layer for exterior plaster. The obtained results show that using modern solutions for conventional applications is justified.
 1.  Alawadhi EM. 2008. Thermal analysis of a building brick containing phase change material, Energy and Buildings 40: 351-357
 2. Cabeza LF, Castellon C, Nogues M, Medrano M, Leppers R, Zubillaga O. 2007. Use of microencapsulated PCM in concreto walls for Energy savings. Energy and Buildings 39: 113-119.
 3. Melcer A, Klugmann-Radziemska E, Lewandowski WM. 2012. Materiały zmiennofazowe. Właściwości, klasyfikacja, zalety i wady, Przemysł Chemiczny 7: 100-1011.
 4. Lamberg P, Lehtiniemi R, Henell AM. 2004. Numerical and experimental investigation of melting and freezing processes in phase change material storage, Int. J.Therm. Sci, 43/3: 277-287.
 5. Zwolińska M, Bogdan A. 2012. Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno- -użytkowych i ergonomicznych, Ergonomia 4: 22-25.
 6. Zalba B, Marín JM, Cabeza LF, Mehling H. 2003. Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications. Applied Thermal Engineering 23: 251– 283.
 7. Baetensa R, Jelle BP, Gustavsend A. 2010. Phase change materials for building applications: A state-of-the-art review. Energy and Buildings 42: 1361–1368.
 8.  Soaresa N, Costab JJ, Gasparb AR, Santosc P. 2013. Review of passive PCM latent heat thermal energy storage systems towards buildings’ energy efficiency. Energy and Buildings 59: 82–103.
 9.  Muruganantham K. 2010. Application of Phase Change Material in Buildings: Field Data vs. Energy Plus Simulation.
 10.  PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
 11.  PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.
 12.  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 13.  PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
dr inż. Magdalena Nakielska, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-6349-6988
dr inż. Anna Kaczmarek, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-9081-4520

dr inż. Magdalena Nakielska, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-6349-6988

 magdalena.nakielska@pbs.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.55

Article in PDF file