On slip resistance of floor resin coatings


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

A. Ambroziak

DOI: 10.15199/33.2017.09.08

Volume 541; Issue 9
Pages 35-37

Accepted for publication: 23.06.2017 r.

This paper focuses on skid resistance index estimation by means of the British Pendulum Tester for a resin floor coating. The selected methods of determining anti-slip properties of floors are discussed, relevant, literature references are reviewed too.
Keywords: slip resistance, floor, floor testing.
 1. Badura Lucyna. 2015. „Metody badań antypoślizgowości płytek ceramicznych stosowane w Polsce”. Szkło i Ceramika (6): 21– 24.
 2. Biernat Monika, Alicja Papier. 2014. „Antypoślizgowość podłogowych płytek ceramicznych. Cz. 1. Metody badań właściwości antypoślizgowych”. Szkło i Ceramika (3): 24.
 3. Biernat Monika, Alicja Papier. 2014. „Antypoślizgowość podłogowych płytek ceramicznych. Cz. 2. Dynamiczny współczynnik tarcia”. Szkło i Ceramika (4): 22 – 23.
 4. Borowiecki Dariusz. 2013. Poślizgnięcia i potknięcia. Poradnik. Warszawa. Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy.
 5. BS 7976-2: 2002+A1:2013 Test wahadła. Sposób działania.
 6.  Czarnecki Lech. 2006. „Posadzki przemysłowe – kierunki rozwoju”. Materiały Budowlane (9): 2 – 2.
 7. DIN 51097 Badanie powłok posadzkowych. Określenie oporu poślizgu stref mokrych.
 8. DIN 51130 Badanie powłok posadzkowych; Oznaczanie zdolności hamowania poślizgu; pomieszczenia i strefy robocze o zwiększonym ryzyku poślizgu; metoda marszowa; płaszczyzna pochyła.
 9. Duszyński Andrzej, Wiktor Jasiński. 2014. „Ocena odporności na poślizg nawierzchni drogowych wykonanych w technologii SMA: bezpieczeństwo pojazdów i pieszych”. Logistyka (3): 1499 – 1505.
 10. Garbacz Andrzej, Bogumiła Chmielewska, Piotr Sobociński. 2015. „Posadzki żywiczne w parkingach”. Materiały Budowlane (11): 89 – 92. DOI: 10.15199/33.2015.11.26.
 11. http://www.floorslip.co.uk/floor-resistance-testing-and-pendulum-test.html.
 12. Kamińska Wiesława. 2008. „Odporność obuwia na poślizg – badanie i wymagania”. Bezpieczeństwo Pracy (9): 16 – 20.
 13. Majewski Tomasz, Maciej Niedostatkiewicz. 2016. „Naprawa silnie zaolejonej posadzki betonowej”. Przegląd Budowlany (5): 38 – 40.
 14. Pająk Zbigniew, Mirosław Wieczorek. 2017. „Posadzki żywiczne specjalnego przeznaczenia, podłogi podniesione”. Builder (1): 74 – 75.
 15. PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła.
 16. PN-EN 14231:2004 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego.
 17. PN-EN 1504-2:2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
 18. Poliński Janusz. 2012. „Oznaczenie dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Część I – Dotykowe elementy ostrzegawcze”. Problemy Kolejnictwa (157): 23 – 44.
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zamianami).
 20. UK Slip Resistance Group. Ocena odporności na poślizg. Wydanie 4/2011.
 21. Zając Grzegorz. 2011. „Posadzki żywiczne na zmodernizowanym Stadionie Miejskim w Poznaniu na potrzeby Euro 2012”. Materiały Budowlane 468 (8): 52 – 53.
Andrzej Ambroziak, Ph. D. Eng., Associate Professor - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Andrzej Ambroziak, Ph. D. Eng., Associate Professor

ambrozan@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.08