Evaluation of efficiency of repair of the floor in underground parking regarding to protection against chloride ions ingress


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

P. Woyciechowski,
J. Kuziak,
P. Łukowski

DOI: 10.15199/33.2017.09.09

Volume 541; Issue 9
Pages 38-40

Accepted for publication: 08.08.2017 r.

The evaluation of efficiency of the parking floor repair has been presented in the paper. The repair consisted in restoring of continuity of the protective layer against the chloride ions ingress. Such repair can result in significant extension of the expected time of exploitation of the object, even if the chlorides have already penetrated the concrete substrate before repairing. The used method is useful tool for the estimation of effectiveness of the performed repair.
Keywords: concrete, chloride ions, floor, repair, underground parking.
  1. Czarnecki Lech, Piotr Woyciechowski. 2013. „Prediction of the reinforced concrete structure durability under the risk of carbonation and chloride aggression”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 61 (1): 173 – 181.
  2. Gulikers Jan. 2009. „A simplified and practical approach regarding design for durability of reinforced concrete structures based on probabilistic modeling of chloride ingress”. Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Johannesburg: 153 – 154.
  3. Kuziak Justyna, Andrzej Królikowski, Piotr Woyciechowski. 2012. „Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją zbrojenia”. Ochrona przed Korozją (6): 286 – 288.
  4. Woyciechowski Piotr, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski. 2012. „Parkingi podziemne ze stropami z betonowych płyt sprężonych – problemy eksploatacyjne”. Konferencja „Dni Betonu”, Wisła: 1013 – 1025.
  5. Woyciechowski Piotr, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz, Grzegorz Adamczewski. 2013. „Wady stropów z betonowych płyt sprężonych w wielokondygnacyjnych parkingach podziemnych”. Materiały Budowlane (2): 18 – 22.
  6. Zobel Henryk, Przemysław Mossakowski, Marcin Wróbel. 2013. „Wpływ konstrukcji parkingów i garaży wielopoziomowych na stan techniczny ich nawierzchni”. IV Seminarium Naukowo-Techniczne „Podłogi Przemysłowe”. Warszawa. Politechnika Warszawska: 24 – 27.
Piotr Woyciechowski, Ph. D. Eng., Associate Professor - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Justyna Kuziak, Ph. D. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Paweł Łukowski, Ph. D. Eng., Associate Professor - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Paweł Łukowski, Ph. D. Eng., Associate Professor

p.lukowski@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.09