Concrete floor – jointless or traditional?


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

S. Słonina,
G. Bajorek

DOI: 10.15199/33.2017.09.07

Volume 541; Issue 9
Pages 32-34

Accepted for publication: 02.08.2017 r.

The following paper presents the most important informations and requirements for jointless concrete industrial floors. The most important components of technology were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting floor technology.
Keywords: jointless floors, concrete industrial floors, fiber reinforcement, dilatation joints.
 1. Chibowski Tomasz. 2015. „Dylatacje w betonowych posadzkach bezspoinowych”. Materiały Budowlane 519 (11): 75 – 76. DOI: 1015199/33.2015.11.23.
 2. Chibowski Tomasz. 2008. „Spękania włosowate posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane 433 (9): 41.
 3. Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. I”. Nowoczesne Hale (1): 14 – 18.
 4. Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. II”. Nowoczesne Hale (2): 36 – 38.
 5. Dymidziuk Barbara. 2007. „Konstruowanie bezspoinowych, betonowych posadzek przemysłowych zbrojonych włóknami stalowymi Dramix”. Inżynier Budownictwa (4): 40 – 41.
 6. Dymidziuk Barbara. 2006. „Posadzki przemysłowe z fibrobetonu”. Inżynier Budownictwa (7 – 8): 46 – 48.
 7. Hajduk Piotr. 2013. Projektowanie podłóg przemysłowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Nowacki Andrzej. 2014. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 8. Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 9. Ryżyński Władysław, Benedykt Karczewski. 2014. „Posadzki bezspoinowe z włóknami syntetycznymi”. Materiały Budowlane 505 (9): 27 – 29.
 10. Słonina Sławomir. 2017. „O czym warto wiedzieć przed wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej?”. Nowoczesne Hale (3): 44 – 50.
 11. Słonina Sławomir, Grzegorz Bajorek. 2016. „Uszkodzenia betonowej posadzki bezspoinowej w obiekcie przemysłowym z suwnicą”. Materiały Budowlane 530 (10): 40 – 42. DOI: 10.15199/33.2016.10.13.
 12. Starosolski Włodzimierz. 2013. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sławomir Słonina, MSc. Eng. - Rzeszów University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering and Architecture

Grzegorz Bajorek, Ph. D. Eng. - Rzeszów University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering and Architecture

Sławomir Słonina, MSc. Eng.

sslonina@prz.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.07