On comprehensive renovation of large-panel buildings


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Kanoniczak Marcin, Jasiczak Józef. 2021. On comprehensive renovation of large-panel buildings. Volume 585. Issue 5. Pages 30-33. DOI: 10.15199/33.2021.05.05

Accepted for publication: 26.03.2021 r.

The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
 1. Kanoniczak Marcin. 2019. „Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty”. Materiały Budowlane 559 (3): 14 – 17.
 2. Kanoniczak Marcin, P. Knyziak. 2019. „Potencjalnie słabe miejsca w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków wielkopłytowych”. Przegląd Budowlany 9: 42 – 46.
 3.  Kanoniczak Marcin. 2020. „Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych”. Materiały Budowlane 569 (1): 7 – 10.
 4. Kanoniczak Marcin. 2020. „Możliwości modernizacji budynków wielkopłytowych – balkony i loggie”. Przegląd Budowlany 5: 27 – 31.
 5. Lewicki Bohdan. 2002. „Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych”. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, nr 371/2002, Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, bezpieczeństwo konstrukcji, Zeszyt 1. Warszawa. ITB.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 7. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 1)”. Przegląd Budowlany (7 – 8): 54 – 60.
 8. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Robert Geryło, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 2)”. Przegląd Budowlany (9): 20 – 26.
 9. Sobczak-Piąstka Justyna, Adam Podhorecki. 2014. „Problemy diagnozowania stanu technicznego i modernizacji budynków z wielkiej płyty”. Inżynier Budownictwa (2): 78 – 86.
 10. Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe, Instrukcje, wytyczne, poradniki. Warszawa. ITB.
 11. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Artykuł przygotowany w ramach programu badawczego Nr 0412/SBAD/0022.
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0003-3643-9819

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

marcin.kanoniczak@put.poznan.pl