Problems related to technical assessments of construction of supported balconies and loggias


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Bajno Dariusz. 2021. Problems related to technical assessments of construction of supported balconies and loggias. Volume 585. Issue 5. Pages 34-37. DOI: 10.15199/33.2021.05.06

Accepted for publication: 30.03.2021 r.

The article discusses the problem of degradation of „exposed” external elements, based on example of two building objects: one from the turn of the 19th and 20th centuries, and the other from the 90s of the 20th century (approx. 1985). Among such elements, which are rarely mentioned in a substantive manner in the protocols of periodic technical inspections, there are balconies and loggias and their equipment like balustrades, where the degradation is often not always noticeable by the unaided eye and the risk may result in the consequences.
  1. Acceptancecriteria formasonryandconcrete strength eningusing fiber-reinforced cementitious matrix (FRCM) composite systems.AC434. October 2011;
  2. Bajno Dariusz. 2013 r. Rewitalizacja konstrukcji budowlanych w obiektach zabytkowych. Bydgoszcz. UTP.
  3. Czapliński Kazimierz. 2009 r. Dawne wyroby ze stopów żelaza DWE.
  4. Czapliński Kazimierz. 2009 r. „Obliczanie dawnych konstrukcji z żeliwa i stali”.Wiadomości Konserwatorskie 26: 559 – 564.
  5. Guide to Design and Construction of Externally Bonded FRCM Systems for Repair and Strengthening Concrete and Masonry Structures American Concrete Institute® Advancing. December 2013.
  6. Materiały techniczne Visbud-Projekt sp. z o.o. Wrocław.
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
  8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. z poźn.zm.
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653

dariusz.bajno@utp.edu.pl