Numerical analysis of the drying of the outer partition based on experimental data


openaccess, Vol. 611 (7) 2023 / piątek, 21 lipca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.07.01

Major Maciej, Kosiń Mariusz. 2023. Numerical analysis of the drying of the outer partition based on experimental data. Volume 611. Issue 7. Pages 1-5. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.06.2023 r.

The article covers the results of research and numerical analysis of issues related to the humidity of a building partition made in the technology of a light steel skeleton. The result of the research was the preparation of the sorption isotherm and water absorption of the materials forming the barrier. On their basis, a simulation of the natural drying of the partition was carried out, assuming that the materials forming it are soaked with water. Numerical analysis, depending on the initialmoisture level of the external partition, allowed to estimate the loss of water in the partition in the adopted calculation periods.
 1. Kosiń M, Major I, Major M, Kalinowski J. Model tests of bending and torsional deformations of thin-walled profiles stiffened with elements made in 3D printing technology, Case Studies in Construction Materials Vol. 13, Identyfikator DOI: 10.1016/j. cscm. 2020. e00401, 2020.
 2. Garbalińska H, Siwińska A. Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła cegły silikatowej, Fizyka budowli w teorii i praktyce tomIII, Instytut Fizyki Budowli. Katarzyna i Piotr Klemm S. C., Łódź, 2008.
 3.  Garbalińska H, Siwińska A. Zależność przewodności cieplnej zaprawy cementowej od wilgotności względnej powietrza, Fizyka budowli w teorii i praktyce tomIII, Instytut Fizyki Budowli. Katarzyna i Piotr Klemm S. C., Łódź, 2008.
 4. PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych–Część1-3:Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
 5. Dubina D,Ungureanu V, Landolfo R. Design of cold-formed steel structures.The EuropanConvention for Constructional Steelwork Brusseles, 2012.
 6. Major M, Kosiń M. Lekkie konstrukcje stalowe w budownictwie mieszkaniowym, Materiały i technologie ekologiczne w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2016.
 7. Katalog firmy AmTech, Opis technologii Sunday System. AmTechsp. zo.o.GłogówMałopolski,2010.
 8.  PN-EN ISO 12571:2013-12. Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych.
 9. PN-EN ISO 12570:2002. Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze.
 10.  PN-EN 12087:2013-7. Określenie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
 11.  Gawin D, Kossecka E, Künzel H, Radoń J, Więćkowska A, Witczak K, Zirkelbach D. Program komputerowy WUFI i jego zastosowanie w analizach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007.
 12. Kosiń M, Majo rM. Choice of Optimal Material Solutions for the Assessment of Heat and Humidity States of Outer Walls Using the Modern Technology of Light Steel Framing, 20th General Assembly of International Experts and Symposium Heritage for Planet Earth, Florencja,Włochy, 2018.
 13. Künzel H, Radon J, HolmA, Schmidt T, Zirkelbach D. WUFI-pro – handbuch. IBP Holzkirchen Valley, 2003.
 14.  PN-EN ISO 13788:2013-05. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgoci powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania.
dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz., Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-5114-7932
dr inż. Mariusz Kosiń, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2683-7784

dr inż. Mariusz Kosiń, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2683-7784

mariusz.kosin@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.07.01

Article in PDF file