Non-destructive testing and strengthening of the wooden historic rafter framings


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

Stanisław Karczmarczyk,
Roman Paruch,
Stanisław Kańka,
Tomasz Tracz

DOI: 10.15199/33.2016.06.89

Volume 526; Issue 6
Pages 212-214

Accepted for publication: 28.04.2016 r.

The article presents tests of wooden elements fromhistoric rafter framing of the barracks for prisoners in the Auschwitz II – Birkenau Extermination Camp. Within the framework of the research project realized at the Cracow University of Technology, non-destructive strength tests were performed which determined a security level of the element considering high conservation requirements. The second stage of the research involved the strengthening by sticking carbon fibre belts into the cross-section of original rafters dismounted from barracks for prisoners and the comparative analysis toward strengthened reference sample. Laboratory tests performed on rafters from barracks with strengthening used in the form of carbon belts showed an in crease of bearing capacity to bending by 5%. It is not a significant increase of the bearing capacity in a global scale, but for individual elementswhich have a larger cross-section, bearing capacity after strengthening may be higher than 5% shown in laboratory conditions.
Keywords: historic rafter framing, Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, non-destructivewood testing, strengthening of wooden elements.
  1. PN-EN1912 Drewno konstrukcyjne –Klasy wytrzymałości –Wizualny podział na klasy i gatunki.
  2. PN-EN-1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Część 1-1; Postanowienia ogólne; Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
  3. PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne.Klasy wytrzymałości.
  4. Witomski Piotr. 2008.Zmiany wybranych właściwości fizycznych i chemicznych drewna sosny zwyczajnej pod wpływem rozkładu białego i brunatnego. Rozprawy Naukowe i Monografie nr 339. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  5. Zespół Badawczy Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dr. inż. Stanisława Karczmarczyka. 2016. „Badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji obiektów, elementów ich wykończenia oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli występujących na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau”.
Stanisław Karczmarczyk, Ph. D. Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Architecture

Roman Paruch, MSc. Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Architecture

Stanisław Kańka, Ph. D. Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Tomasz Tracz, Ph. D. Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Stanisław Karczmarczyk, Ph. D. Eng.

skarczmarczyk1@poczta.onet.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.89