Modern industrial concrete floors with natural pozzolana


Vol. 554 (10) 2018 / poniedziałek, 29 października, 2018

(InPolish)

P. Wolka,
B. Karczewski

DOI: 10.15199/33.2018.10.06

Volume 554: Issue 10
Pages 26-29
Accepted for publication: 14.09.2018 r.

In article proposed the addition of natural pozzolana to concretes intended for industrial floors in the form of zeolite of varied grain size. The composition of the concrete mix and the research methodology was adopted based on the standard NO-17-A204:2015 for airport pavements. A comparative comparison presented the characteristics of hardened reference concrete with zeolite modified concrete to show changes in individual physical, mechanical and durability characteristics. Keywords: cement concrete; industrial floors; concrete pavements; natural zeolite.
 1. Czarnecki Lech, Zbigniew Rydz. 1998. „Posadzki przemysłowe betonowe i z żywic syntetycznych”. Materiały Budowlane (9): 2 – 7.
 2. Drozd Wojciech, Marcin Kowalik. 2014. „Współczesne posadzki przemysłowe”. Przegląd Budowlany (7-8): 34 – 39.
 3. Grabowska Ewelina. 2016. Rozprawa doktorska: Wpływ zeolitu na hydratację cementu i jego właściwości. Kraków. AGH.
 4. Karwacki Janusz, Jan Pleskot. 2002. „Specjalistyczne betony na posadzki przemysłowe”. Polski Cement (2): 52, 54 – 55.
 5. Linek Małgorzata, Piotr Nita, Paweł Wolka, Wojciech Żebrowski. 2017. Application of Natural Mineral Additives in Construction. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium.
 6. Markiv Taras, Khrystyna Sobol, Małgorzata Franus, Wojciech Franus. 2016. „Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite”. Archives of Civil and Mechanical Engineering (16): 554 – 562. DOI: 10.1016/j. acme.2016.03.013.
 7. NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badań.
 8. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 9. PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
 10. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 11. PN-EN 12390-1:2013 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form.
 12. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2.Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 13. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 14. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6:Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 15. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu.
 16. PN-EN 197-1:2012. Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 17. PN- EN 206-1:2003, Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 18. Tejchman Jacek, Andrzej Małasiewicz. 2006. Posadzki przemysłowe. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 19. Vejmelková Eva, i in. 2015. „Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitiousmaterial: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance”. Cement & Concrete Composites (55): 259 – 267. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013.
 20. Wolka Paweł,Wojciech Żebrowski, Benedykt Karczewski. 2018. „Zastosowanie zeolitu naturalnego w posadzkowym betonie nawierzchniowym”. Materiały Budowlane 553 (9): 13 – 16. DOI: 10.15199/33.2018.09.
mgr inż. Paweł Wolka, mgr inż. Wojciech Żebrowski, Politechnika Świętokrzyska; Wydział Benedykt Karczewski, ASTRATechnologia Betonu

mgr inż. Paweł Wolka

pwolka@tu.kielce.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.06