Compressive durability testing of ground composite materials peat – volatile ash – lime


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

B. Brzeziński

DOI: 10.15199/33.2017.09.36

Volume 541; Issue 9
Pages 140-142

Accepted for publication: 22.06.2017 r.

The article presents tests results of ground composite materials: peat – volatile ash – hydrated lime (T-PL-WH) with a stable ratio PL/T = 0,5 and a variable ratio WH/PL. The durability results have shown a considerable influence of environmental conditions of curing on compressive durability. The rise in the ratio WH/PL is paralleled by the rise in the compressive durability regardless of a curing environment. For the ratio WH/PL = 0,05 the compressive durability of the composite is 137,4 kPa. In case of composites curing in an environment of relative vapor pressure p/po ≈ 1 and dry air conditions the compressive durability is 169,1 kPa. For the ratio WH/PL = 0,25 the compressive durability is 167,4 kPa i 260,8 kPa respectively.
Keywords: peat; volatile ash; hydrated lime; compressive durability; environmental conditions of curing.
  1. A5TM D 2974-87. 1993. Standard Test Methods for Moisture, Ash and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils.
  2. Åhnberg Helen. 2006. „Strength of Stabilised Soil – A Laboratory Study on Clays and Organic Soils Stabilised with different Types of Binder”. Dostoral thesis. Swedish Deep Stabilization Research Centre. Report 16 Lund.
  3. Gajewska Beata, Bolesław Kłosiński. 2012. „Wzmacnianie słabego podłoża kolumnami w budownictwie drogowym”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (7 – 8): 56 – 62.
  4. Karczewska Anna, Cezary Kabała. 2008. Metodyka analiz laboratoryjnych gleb i roślin. Wrocław. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Zakład Ochrony Środowiska. Wydanie 4.
  5. PN-B-04481. 1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
  6. Skempton Alec Westley, David Petley. 1970. „Ignition loss and other properties of peats and clays from Avonmouth, King’s Lynn and Cranberry Moss”. Geotechnique 20 (4): 343 – 356. DOI: 10.1680/geot.1970.20.4.343.
  7. Topoliński Szymon, Maciej Kordian Kumor. 2016. „Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem”. Materiały Budowlane 528 (8): 106 – 107. DOI: 10.15199/33.2016.08.31.
  8. Topoliński Szymon. 2014. „Badanie wytrzymałości kompozytów grunt organiczny-spoiwo cementowe formowanych metodą mieszania”. Bydgoszcz. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. [9] Topolnicki Michał, Agata Brożek. 2003. „Wzmacnianie gruntu in situ metodą wgłębnego mieszania”. Materiały Budowlane 374 (10): 61 – 62.
Bartłomiej Brzeziński, MSc. Eng. - State University of Applied Sciences (PWSZ) in Elbląg

Bartłomiej Brzeziński, MSc. Eng.

b.brzezinski@pwsz.elblag.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.36