New cement CEM II/C-M and CEM VI in frost-resistant and high-strength concrete


openaccess, Vol. 590 (10) 2021 / wtorek, 26 października, 2021

(Open Access)

Wandoch Karol, Tałaj Michał. 2021. New cement CEM II/C-M and CEM VI in frost-resistant and high-strength concrete. Volume 590. Issue 10. Pages 31-34. DOI: 10.15199/33.2021.10.04

Accepted for publication: 27.09.2021 r.

The article presents the properties of new Portland-composite cement CEMII/C-M(S-V), CEMII/C-M(S-LL) and composite cement CEM VI (S-V). The test results on concrete mixtures and hardened concretes are present as well, proving the possibility of using tested cements in the production of high-strength and frost-resistant concretes. The EN 197-5 standard classifies the tested binders as common cements. They are characterized by a reduced content of Portland clinker and an increased proportion of the granulated blast furnace slag (S), siliceous fly ash (V) and limestone (LL).
 1. Baran Tomasz. 2019. „Ograniczenie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym”. Materiały Budowlane 12: 4 – 7.
 2. Chłądzyński Sławomir,Albin Garbacik. 2008. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie.
 3. EN 197-5 Cement – Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEMVI
 4. Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 5. PN-B-06265:2018-10 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 6. PN-EN 12350-2:2019-07. Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 7. PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość.
 8. PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 9. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 10. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 11. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 12. PN-EN 206+A1:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 13. Stowarzyszenie Producentów Cementu. 2019. „O betonie i przemyśle cementowym na szczycie klimatycznym COP24”, pp. 74–76.
mgr inż. Karol Wandoch, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. ORCID: 0000-0001-9428-5980
mgr inż. Michał Tałaj, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. ORCID: 0000-0002-2101-0983

mgr inż. Karol Wandoch, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. ORCID: 0000-0001-9428-5980

 karol.wandoch@betotech.pl