Modernization possibilities of internal parts large-panel buildings 


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.02

Marcin Kanoniczak. 2022. Modernization possibilities of internal parts large-panel buildings. Volume 597. Issue 5. Pages 15-18. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.04.2022 r.

The article discusses the modernization theme of buildings made in prefabricated large-panel technology. Attention was paid to the weaknesses in the structure of the facilities and their functional arrangement. Technical possibilities of renovation and reconstruction in the internal and external parts of the building were discussed. Examples of modernization solutions with the use of modern material solutions are presented.
  1. Runkiewicz L, Szudrowicz B, Geryło R, Szulc J, Sieczkowski J. Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 1). Przegląd Budowlany. 2014; 7-8: 54 – 60.
  2. Runkiewicz L, Szudrowicz B, Geryło R, Szulc J, Sieczkowski J. Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 2). Przegląd Budowlany. 2014; 9: 20 – 26.
  3. Szulc J. Diagnozowanie techniczne budynków wniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe, Instrukcje, wytyczne, poradniki. 2018. Warszawa. ITB.
  4. Kanoniczak M, Jasiczak J. Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych. Materiały Budowlane. 2021; 5: 30 – 33.
  5. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
  6. Kanoniczak M. Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych. Materiały Budowlane. 2020; 1: 7 – 10.
  7. CholewickiA, Chyży T, Szulc J.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 2003; 385, Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, Zeszyt 6, Bezpieczeństwo konstrukcji, Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych”. Warszawa. ITB.
  8. Kołaczkowski M, Ligęza W. Aspekty konstrukcyjnemodernizacji funkcjonalnej budynkówwielkopłytowych. Materiały Budowlane. 2013; 6: 57 – 59.
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-8017-645X

marcin.kanoniczak@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.02

Article in PDF file