The effect of fire on the safety of a 11-storey building constructed using „large concrete slab” technology


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.03

Bajno Dariusz, Bednarz Łukasz. 2022. The effect of fire on the safety of a 11-storey building constructed using „large concrete slab” technology. Volume 597. Issue 5. Pages 19-22. Article in PDF file

Accepted for publication: 05.05.2022 r.

In the second half of the 20th century, housing construction developed very rapidly in Poland. The constantly growing need to quickly provide an increasing number of apartments forced the then authorities to introduce modern and at the same time „fast” technologies of erecting buildings, i.e. „large concrete slab” and „large block”. These systems with many advantages, but alsomany disadvantages. The article omits their characteristics and focuses on one case of exceptional load (fire impact), its consequences, and then the way of restoring an 11-story residential building for further use, built in the 1980s in the Wk-70 system. This technology did not provide standard repair packages for such events.
 1. Bajno D. Ekspertyza techniczna „Ocena stanu technicznego budynku po pożarze lokali 4 piętra (401), jaki miał miejsce w dniu 30 grudnia 2021”; Zespół rzeczoznawców budowlanych PZITB O/Opole; 2022 r.
 2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. z późn. zm.
 3. RozporządzenieMinistra SprawWewnętrznych iAdministracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 4.  DIN4102-4:2016-05Klasyfikacja odporności ogniowejmateriałówi elementów konstrukcji. Część 4: Zestawienie i zastosowanie zaklasyfikowanych materiałów i elementów konstrukcji oraz specjalnych elementów konstrukcyjnych.
 5.  ISO 834-2:2019 Fire-resistance tests - Elements of building construction – Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples.
 6. PN-EN 1504Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Zestaw norm.
 7. Acceptance criteria formasonry and concrete strengthening using fiber-reinforced cementitiousmatrix (FRCM) composite systems.AC434; October 2011.
 8. Guide to Design and Construction of Externally Bonded FRCMSystems for Repair and Strengthening Concrete andMasonry StructuresAmerican Concrete Institute Advancing; December 2013.
 9. Bednarz Ł. Technologia wzmacniania kolumn betonowych materiałami kompozytowymi. Materiały Budowlane. 2021; 5: 22 – 24; https://doi. org/10.15199/33.2021.05.03
 10.  Bednarz Ł, Jackiewicz M, Wojciechowska G, Rutkowski M. Możliwość aplikacji kompozytów FRCM w żelbetowych obiektach historycznych. Materiały Budowlane. 2016; 531 (11): 136 – 139.
 11.  Bednarz Ł, Bajno D. Critical overview of problems with existing buildings made in the “big block” technology with insulation from AAC blocks: monitoring and repair possibilities. W: Brick and Block Masonry - from historical to sustainable masonry: proceedings of the 17th International Brick/BlockMasonry Conference (17thIB2MaC 2020), July 5-8, 2020, Kraków, Poland/eds. Jan Kubica, Arkadiusz Kwiecień, Łukasz Bednarz. BocaRaton[i in.]: CRC Press/Balkema, cop. 2020. s. 582 – 587.
 12.  Materiały techniczne Visbud-Projekt sp. z o.o.; Wrocław.
 13. Tran CTM, Stitmannaithum B, UedaT. Investigation of the bond behaviour between PBO-FRCMstrengthening material and concrete. Journal ofAdvanced Concrete Technology. 2014; 12 (12): 545 – 557.
 14. Ombres L. Analysis of the bond between fabric reinforced cementitious mortar (FRCM) strengthening systems and concrete. Composites Part B: Engineering. 2015; 69: 418 – 426.
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653
dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-1245-6027

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7664-8653

 dariusz.bajno@pbs.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.03

Article in PDF file