Modern wood construction realised in CLT technology on the example of Bio-climatic Modular Unit


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.07

Kamionka Lucjan, Wdowiak-Postulak Agnieszka, Hajdenrajch Aleksandra. 2022. Modern wood construction realised in CLT technology on the example of Bio-climatic Modular Unit. Volume 595. Issue 3. Pages 49-51. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.01.2022 r.

The paper deals with the issues related to creating ecologically friendly space with the use of glued timber elements in CLT technology.The discussion is based on the example of a residential and commercial building. Cross laminated timber elements have very good technical properties. Timber construction is ecological and environmentally friendly. The elements are biodegradable and their production does not require much energy input. In addition to being widely available, timber does not need labour-intensive technological processes and generates low CO2 emissions. Cross laminated timber elements can be used to construct low-, medium- and high-rise buildings.
 1. Manfred Augustin. 2008. Podręcznik 1: Konstrukcje drewniane, Rozdział 6: Panele drewnopochodne. Projekty Pilotażowe Leonardo da Vinci.
 2. Reinhard Brandner. 2013. Production and Technology of Cross Laminated Timber (CLT): A state-of-the-art Report.
 3. Brol Janusz, Agnieszka Wdowiak-Postulak. 2019. „Old Timber Reinforcement with FRP”. Materials, 12, 4197.
 4. CLT Handbook, FPInnovation 2011.
 5. Kamionka Lucjan. 2012. Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny. Politechnika Świętokrzyska, Monografie. Studia. Rozprawy. M30. Kielce.
 6. Kamionka Lucjan. 2019. Architektura w zrównoważonym Środowisku Kulturowo-Przyrodniczym. Politechnika Świętokrzyska, Monografia. Architektura 11 Kielce.
 7. Kamionka Lucjan. 2021. Architecture in a sustainable environment. The future begin stoday. Politechnika Świętokrzyska.Monografia.Architektura 16 Kielce.
 8. Kamionka Lucjan. 2016. Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku, pod redakcją L. Kamionki. Politechnika Świętokrzyska. Monografia. Architektura 3. Kielce.
 9. Kram Dorota, Magdalena Stelmach. 2015. „CLT – nowe możliwości dla budownictwa drewnianego”. Przegląd Budowlany 6.
 10. Wdowiak Agnieszka, Janusz Brol. 2019. „Effectiveness of Reinforcing Bent Non-Uniform Pre-Stressed Glulam Beams with Basalt Fibre Reinforced Polymers Rods”. Materials, 12, 3141.
 11. Wdowiak-PostulakAgnieszka, Janusz Brol. 2020. „Ductility of the Tensile Zone in BentWooden Beams Strengthened with CFRP Materials”. Materials, 13, 5451.
 12. Wdowiak-Postulak Agnieszka, Grzegorz Świt. 2021. „Behavior of Glulam Beams Strengthened in bending with BFRP Fabrics”. Civil and Environmental Engineering Reports, 31 (2): 1 – 14.
 13. Wdowiak-Postulak Agnieszka. 2020. „Natural Fibre as Reinforcement forVintageWood”. Materials, 13, 4799.
 14. Wdowiak-Postulak Agnieszka. 2021. „Basalt Fibre Reinforcement of Bent Heterogeneous Glued Laminated Beams”. Materials, 14, 51.
 15. WdowiakA. 2019. Właściwości strukturalno- wytrzymałościowe zginanych belek drewnianych wzmocnionych kompozytami włóknistymi. Ph. D. Thesis, Kielce University of Technology, Kielce, Poland, 12 April.
 16. Projekt „Bioklimatyczna Jednostka Modularna z drewna klejonego krzyżowo w powiązaniu z przestrzenią otwartą, ekologiczną – zielony korytarz. Projekt wykonany przez studentkę Politechniki ŚwiętokrzyskiejA. Hajdenrajch, promotor dr hab. inż. ach. Lucjan Kamionka, prof. PŚk. Praca nagrodzona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”. 2021 r.
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, Politechnika Świętokrzyska; Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego ORCID: 0000-0003-4290-0309
dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, Politechnika Świętokrzyska; Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych ORCID: 0000-0003-0020-8534
mgr inż. arch. Aleksandra Hajdenrajch, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, Politechnika Świętokrzyska; Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych ORCID: 0000-0003-0020-8534

 awdowiak@tu.kielce.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.07

Article in PDF file

English article in PDF file