Analysis of damage and methods of repairing the facade on the example of a building from the beginning of the 20th century 


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.08

Jelonek Dominika, Ksit Barbara, Szymczak-Graczyk Anna. 2022. Analysis of damage and methods of repairing the facade on the example of a building from the beginning of the 20th century. Volume 595. Issue 3. Pages 52-54. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.02.2022 r.

The main objectives of the article is the analysis of damage and renovation methods based on a historic brick tenement house from the beginning of the 20th century. The study also presents a method of injection of scratches and cracks in masonry structures with the use of polyurethane resins. An analysis of the materials used was performed in terms of the selection of solutions to the environmental and operational conditions and the technical condition of the facility.
  1. Barbara Ksit, Mariusz Gaczek. 2018. Analytical meanders of selected systems for thermo-renovation of historical buildings, vol. 49, s: 00062-1-00062-10.
  2. Helifix. 2016. System naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych. Standardy napraw.
  3. Jelonek Dominika. 2021. Analiza uszkodzeń oraz metody napraw konstrukcji murowych na podstawie budynku z początku XX w. z wykorzystaniem elementów BIM, praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Poznań, promotor: dr inż. Barbara Ksit.
  4. Program prac konserwatorskich dla elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckich 6- 6Aw Poznaniu. 2017,Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytków.
  5. Projekt budowlany. Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Śniadeckich 6-6a w Poznaniu. 2017. ENEPROJEKT. Poznań.
  6. WEBAC. 2016. Prospekt Naprawa rys i spękań.
  7. https://inblock.com.pl/blog/zywica-epoksydowa-i-zywica-poliuretanowa- -do-iniekcji-rys/.
  8. Daniel Tokarski, Irena Ickiewicz. 2021. Naprawy zabytkowych murów warstwami uzupełniającymi z dodatkiem biowęgla. Białystok. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
  9. https://www.akmapolska.polfirms.pl/img/docs/TECHNOLOGIA_OXYDTRON.pdf.
inż. Dominika Jelonek, studentka Politechniki Poznańskiej; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-6459-8783
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ORCID: 0000-0002-1187-9087

dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-6459-8783

barbara.ksit@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.08

Article in PDF file