In situ studies of microsphere coating materials


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.06

Łoziczonek Henryk B., Fedorczak-Cisak Małgorzata. 2022. In situ studies of microsphere coating materials. Volume 595. Issue 3. Pages 45-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 09.02.2020 r.

Energy saving has become more and more important in recent years, particular in construction. There is an ongoing search for materials that would have even better insulating properties than those used so far. Thermal insulation coatings can be such a material. These coatings are up to a few millimeters thick, but the thermal conductivity coefficient declared by the manufacturers is 0,001 W/(mK) [1, 2]. Such values, unprecedented in the insulation materials used so far, prompted us to undertake research in order to determine their thermal properties and to verify the influence on energy efficiency of the building. In situ tests were carried out at the Energy Efficiency Test Range at the Construction School Complex in Tarnów.
 1. Russian Federation Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Department of Architecture, Technical report Thermal Properties of Ultra-Thin Thermal Insulation Korund ®,Wołgograd 2011.
 2. Material Research Laboratory. Department of Physics and Astronomy. University of Turku. Laboratory tests for thermal insulation coatings: Bronya Anticor, Bronya Fascade, Bronya Classic. 17. Aug. 2017.
 3. Malz Sebastian, Walter Krenkel, Oliver Steffens. 2020. „Infrared reflective wall paint in buildings: Energy saving potentials and thermal comfort”. Energy & Buildings 224: 110212.
 4. Prusa D. 2019. Thermoreflective insulation in building industry. AIP Conference Proceedings 2170.
 5. Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. Katowice. Raport badawczy: Wpływ produktów PSC Systems na właściwości termiczne przegrody. Katowice 2018.
 6. PSC-250T Power Smart Coat, RIVER POWER Karta Techniczna, https://pscoat.pl/wpcont ent /uploads /2020/10/Ka r t a -Te chn. - PSC250T.pdf [dostęp1.02.2022].
 7. NETSCH TAURUS INSTRUMENTS Product overview.https://www.taurus-instruments.de/en/product /thermal-conductivity-measuring-devices/with-heatflow- meter/ [dostęp 08.02.2022].
 8. FOX 801Accurate, easy-to-use instrument for measuring thermal conductivity according to ASTMC518 and ISO 8301. https://www.tainstruments. com/fox-800/ [dostęp 9.02.2022].
 9. PN-ISO 8301 Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.
 10. PN-ISO 8302 Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną.
 11. PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna – Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych.
 12. PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
 13. PN-EN 1745:2004PMury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.
 14. PN-ISO 31-4:2002Wielkości fizyczne i jednostki miar – Część 4: Ciepło.
 15. Zestawienie parametrów fizycznych materiałów/ wyrobów budowlanych wg PN-EN ISO 12524:2003, PN-EN ISO 6946: 1999 i PN- -91/B-02020. http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/ Tablice_materialowe.pdf. [dostęp 9.02.2022].
 16. POROGEL – izolacja termiczna z aerożelu. http://www.aerogels.pl/files/pisza_o_nas/Artyyku% C5%82%20o%20Aerogels%20Poland %20Nanotechnology%20Sp_%20z%20o_o_ %20-%20Izolacje%20-%20luty%202012.pdf [dostęp 9.02.2022].
 17. Instrukcja Obsługi Miernik Mikroklimatu EHAMM101.
 18. Instruction Manual for gSKIN® Heat Flux Sensors for R&D Applications.
 19.  FLIR Instrukcja obsługi.
mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-3771-2066
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1125-4068

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-3771-2066

henryk.loziczonek@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.06

Article in PDF file