Model making of buildings form scanning data 3D for the needs of Building Information Modeling


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

J. A. Pawłowicz,
M. Nakielska

DOI: 10.15199/33.2018.10.34

Volume 554: Issue 10
Pages 110-112
Accepted for publication: 22.08.2018 r.

The technology of the laser scanning has his advantage, that allows to collect data with no use of invasive methods in the form of the point cloud with significant precision which enables to re-creation of building with almost all details. BIM (Building Information Modeling) gives the opportunity of making a database abort the scanned object and creating a up-to-data documentation. The 3D projection is one of the first activities connected with creation of BIMmodels. In the article is presented the effect of work on creating a model of a fragment of historic parish church on the basis of cloud of points, gained fromthe field measurements with the TLS (Terrestrial Laser Scanning)method. To make a model for BIM, a reversed engineering was applied. In the study the method was presented how the data had been digitalized, which resulted in the possibility of creating a 3D model of a researched object. Keywords: point cloud; BIM; 3D model; investment process.
  1. Janota-Bzowski Jacek. 2016 „Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie zBIM”.MateriałyBudowlane530( 10):66–68.DOI:10.15199/33.2016.10.21.
  2. Kachel Stanisław,AdamKozakiewicz, Tomasz Łącki, Aleksander Olejnik. 2011. „Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu odtwarzania geometrii układu wlotowego silnika RD-33 w samolocie MIG-29”. Prace Instytutu Lotnictwa 4 (213).
  3. Kasznia Dariusz, JacekMagiera, PawełWierzowiecki. 2018. BIM w praktyce, standardy, wdrożenie, case study. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Pawłowicz Joanna A. 2017. „Chmura punktów jako podstawa wykonania dokumentacji architektonicznej obiektu”.Materiały Budowlane 537 (5): 49 – 50. DOI: 10.15199/33.2017.05.19.
  5. Pawłowicz Joanna A., Elżbieta Szafranko. 2017. „Logistyka w przygotowaniu i planowaniu remontów obiektów zabytkowych na podstawie danych z pomiarów metodą TLS”.Materiały Budowlane 537 (5): 20 – 21. DOI: 10.15199/33.2017.05.06.
  6. Pawłowicz Joanna A., Elżbieta Szafranko. 2016. „Technical assessment of historic buildings on the basis of information obtained from a three- -dimensional point clouds”. Civil And Environmental Engineering Reports, no. 20.
  7. Tomana Andrzej. 2016. BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia. Wydawnictwo Builder – wydanie specjalne.
  8. Zima Krzysztof,Agnieszka Leśniak. 2018 „Index Cost EstimationUsingCaseBasedReasoning 2Model Based onMacro BIM3”.Management (29): 30.
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr inż. Magdalena Nakielska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Joanna A. Pawłowicz

jopaw@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.34