Fire hazards in agricultural silos


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

P. Roszkowski

DOI: 10.15199/33.2018.10.35

Volume 554: Issue 10
Pages 113-115
Accepted for publication: 20.08.2018 r.

The article describes possible fire hazards present in silos for agricultural purposes and basic preventive methods. Moreover, Polish requirements forsuch structures and possible calculation and experimental methods for their verification are discussed, including first external fire test of a silo carried over by ITB. The focus in the paper is on the silos made of steel sheet. Keywords: silos; fire hazards; external fire; full-scale tests.
  1. Krause Ulrich. 2009. Fires in Silos: Hazards, Prevention, and Fire Fighting. Berlin. WILEYVCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim.
  2. Persson Henry. 2013. Silo Fires. Swedish Civil ContingenciesAgency (MSB).
  3. PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
  4. PN-EN1991-1-2 Eurokod 1:Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
  5. PN-EN 1991-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 4: Silosy i zbiorniki.
  6. PN-EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-2: Reguły ogólne – obliczenie konstrukcji na warunki pożarowe.
  7. Roszkowski Paweł, Paweł Sulik,MarekŁukomski, Piotr Turkowski. 2017. Novel approach to assessment of steel silo in external fire conditions. 2nd International Fire Safety Symposium, IFireSS, Neapol. Włochy.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich usytuowanie (Dz. Ust. nr 132 poz. 877 z późniejszymi zmianami).
  9. Turkowski Piotr, Paweł Sulik. 2015. Projektowanie konstrukcji stalowych na warunki pożarowe według Eurokodu 3. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  10. U. S. Fire Administration/Technical Report Series – Special Report: The HazardsAssociated withAgricultural Silo Fires. USFA-TR-096/April 1998.
mgr inż. Paweł Roszkowski, dr inż. Grzegorz Kimbar, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

mgr inż. Paweł Roszkowski

p.roszkowski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.35