Masonry – AAC precast lintels interaction. Research tests


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

Ł. Drobiec,
R. Jasiński,
W. Mazur

DOI: 10.15199/33.2017.02.09

Volume 534: Issue 2
Pages 38-41
Accepted for publication: 31.12.2016

The paper presentsthe results of the experimental results and of interaction between masonry wall and lintels made ofAAC. Taking into consideration 3 different specimens with 1, 3 and 5 layer of masonry units placed on the lintel. During the test, forces, displacements, deformations and cracking patterns were measured and observed. The results obtained from experimentalstudies were compared with a results obtained from tests of lintels.

Keywords: Autoclaved Aerated Concrete, precast lintels.
  1. DIN 1053-1 Mauerwerk. Berechnung und Ausführung.
  2. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Artur Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur. 2015. „Badania właściwości mechanicznych prefabrykowanych nadproży z betonu komórkowego obciążonych w zróżnicowany sposób”. Materiały Budowlane (9): 114 – 116.
  4. Hoła Jerzy, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz. 2006. Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  5. PN-EN 846-9:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 9: Określenia nośności na zginanie i ścinanie belek nadprożowych.
  6. PN-EN 1356:1999 Badanie właściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiegovkruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu.
  7. Romanowski Jerzy. 2001. Nadproża. Projektowanie i obliczenia. Warszawa. WACETOB.vAutorzy badań wyrażają szczególne podziękowaniavfirmie Solbet Sp. z o.o. za podjęcie współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych oraz merytorycznąvi materialną pomoc przy realizacji badań konstrukcji murowych, a także firmie ITA-Polska za pomocvw wykonaniu badań optycznych.
  • dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
  • dr inż. Radosław Jasiński Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
  • mgr inż. Wojciech Mazur Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

mgr inż. Wojciech Mazur

wojciech.mazur@polsl.pl