New issues developed by CEN for sustainable construction and release of hazardous substances assessment from the Construction Products


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Piasecki

DOI: 10.15199/33.2017.02.10

Volume 534: Issue 2
Pages 42-45
Accepted for publication: 09.01.2017

The article presents the actual issues in work of CEN TC 350 and PKN/KT 307 for Sustainable Construction and CEN TC 351 Committee Evaluation Release of Hazardous Substances from Building Products carried in 2016.

Keywords: sustainable building, LCA, environmental assessment, EPD, VOC, dangerous substances, emissions, standardization.
  1. EN 15804:2012+Amendment 1:2013 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products.
  2. EN 15941 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Methodology for selection and use of generic data.
  3. EN 15942 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Communication format business-to-business.
  4. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm.
  5. prPKN-prCEN/TR 17005 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki – Informacje ogólne i możliwości – Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków.
  6. prPN-prEN 15643-5 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii lądowej – Część 5: Zasady oceny zrównoważoności właściwości użytkowych obiektów inżynierii lądowej.
  7. prPN-prCEN/TR 16970 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Wytyczne wdrożenia EN 15804.
  8. prPN-prEN 16516 Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz.
  • dr inż. Michał Piasecki Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

dr inż. Michał Piasecki

m.piasecki@itb.pl