Logistics in preparation and planning renovations of historical objects based on data from TLS measurements


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

J. A. Pawłowicz
E. Szafranko

DOI: 10.15199/33.2017.05.06

Volume 537: Issue 5
Pages 20-21
Accepted for publication: 24.03.2017 r.

Preparation of investment activities is one of the most important stage of the investment and construction process. At the start of the preparatory stage, a number of logistical decisions are made. From them depends the final shape of the building. Logistics preparation of repair works requires obtaining technical documentation of existing facilities. Often, especially in the case of older objects, there is no possibility to get a construction project done many years ago. It is necessary to recreate the missing documents and make complicated measurements. In order to speed up and facilitate the procedure modern measurement methods can be used. One of them is the TLS method – terrestrial laser scanning.
  • [1] Bojarowski Krzysztof,Andrzej Dumalski,Waldemar Kamiński, Krzysztof Mroczkowski, Jerzy Trystuła. 2008. Ocena możliwości wykorzystania skanera laserowego scanstation firmy Leica w badaniu deformacji obiektów budowlanych. Kraków. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  • [2] Pawłowicz Joanna A. 2014. „Analiza dokładności i przydatności danych z pomiaru metodą TLS do oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych”. Logistyka (5): 1233 – 1239.
  • [3] Szafranko Elżbieta, Joanna A. Pawłowicz. 2014. „Zastosowanie skanera laserowego 3D w nowoczesnym kształceniu przyszłych inżynierów budownictwa”. Logistyka (6): 8477 – 8484.
  • [4] Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  • [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
  • [6] Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych. 2008. Kraków.
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
dr inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Joanna A. Pawłowicz

jopaw@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.06