Incorrect solutions in the field of anchoring in civil engineering


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

A. Ambroziak
M. T. Solarczyk

DOI: 10.15199/33.2017.05.05

Volume 537: Issue 5
Pages 18-19
Accepted for publication: 04.04.2017 r.

This paper focuses on common errors in design and construction of anchors in civil engineering. Recommendations given in standards are discussed for the calculation of nonstandard elements. Examples of wrong execution of anchoring from real erection are shown. The comments are made on the types of errors and their causes.
Keywords: anchoring techniques, errors, design, review of anchors.
  • [1] Godycki-Ćwirko Tadeusz. 2008. „Uwarunkowania kreatywnej działalności inżyniera budowlanego”. Inżynieria i Budownictwo (8).
  • [2] PN-EN 1090-2+A1:2012. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
  • [3] PN-EN 1993-1-8: 2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
mgr inż. Maciej Tomasz Solarczyk, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

ambrozan@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.05