Reconstruction of damaged historic building from the 18th century


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

E. Grochowska
A. Matysiak

DOI: 10.15199/33.2017.05.07

Volume 537: Issue 5
Pages 22-23
Accepted for publication: 14.03.2017 r.

This article describes how to rebuild part of a historic building from the 18th century service-residential and commercial, located in the old town of Zielona Góra. At that time it was one of the most representative buildings in the city. The building is partly built on stone foundations of the city wall. The building is a story with a mansard roof, brick traditionally, set on stone. Years of neglect and lack of current repair led part of the object to permanent damage, scratches and moisture. After a thorough analysis of the damage it was recommended to repair damaged parts of the building by reinforcing of existing cracks with steel rods and rebuild of wall fragments.
  • [1] Krasucka Izabela. 2011. Projekt Budowlany, branża budowlana, Remont budynku przy ul. Lisowskiego 1-3. Zielona Góra.
  • [2] Małyszko Leszek, Roman Orłowicz. 2000. Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. Olsztyn.Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  • [3] Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. 2002. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa. Arkady.
  • [4] Matysiak Antoni, Grochowska Elżbieta, Hamudi Kariem. 2015. Ekspertyza oceny stanu technicznego i naprawy zniszczeń ściany w budynku przy Lisowskiego 1 w Zielonej Górze. Opracowanie Zespółu Rzeczoznawców przy PZITB oddział Zielona Góra, Zielona Góra.
  • [5] www.dolny-slask.org.pl (dostęp 10.01.2017 r.).
dr inż. Elżbieta Grochowska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Elżbieta Grochowska

e.grochowska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.07