Life cycle costs of selected anti-corrosion solutions for steel protective barriers on bridge structures


openaccess, Vol. 587 (7) 2021 / poniedziałek, 26 lipca, 2021

(Open Access)

Kowalski Dariusz, Grzyl Beata, Kristowski Adam, Szczepański Marcin. 2021. Life cycle costs of selected anti-corrosion solutions for steel protective barriers on bridge structures. Volume 587. Issue 7. Pages 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.07.01

Accepted for publication: 24.03.2021 r.

The article presents the Life Cycle Costs analysis of steel safety barriers operated in road lane conditions, located on a selected bridge structure. Three corrosion protection systems were proposed, analyzing them in terms of the cost of initial and planned outlays related to maintenance. Based on the LCC analysis for three options, taking into account the 25-year lifetime of the barriers, the optimal solutionwas indicated, i.e. the cheapest one (the analysis showed that it is a protection of steel barriers with a zinc coating). A case study was also presented. On its example the range of defects were indicated that were found within 5 years from the beginning of operation of anti-corrosive steel barriers, mounted on the bridge structure. The actual cost of their maintenance, including the cost of removing defects was presented.
 1. Beskopylny A., A. Lyapin, H. Anysz, B. Meskhi, A. Veremeenko,A.Mozgovoy. 2020. „ArtificialNeuralNetworks in Classification of SteelGrades Based onNon-Destructive Tests”.Materials 13 (11): 2445. DOI. org/10.3390/ma13112445.
 2. Grzyl Beata, Adam Kristowski, K. Jamroz, A. Gobis. 2017. „Methods of estimating the cost of traffic safety equipment’s life cycle”. InMATEC Web of Conferences Vol. 122, p. 02003. EDP Sciences. DOI. org/10.1051/matecconf/201712202003.
 3. Grzyl Beata, E. Miszewska, M. Apollo. 2017. The life cycle cost of a building from the point of view of environmental criteria of selecting the most beneficial offer in the area of competitive tendering, E3S Web of Conferences 17, 00028 pp. 1– 8. DOI: 10.1051/e3sconf/20171700028.
 4. Hamela D. 2000. „Stal ocynkowana ogniowo – sezonowanie przed malowaniem (in Polish)”. Ochrona przed korozją 9: 237 – 239.
 5.  Komorowski L. 2012. „Przygotowanie powierzchni powłoki cynkowej zanurzeniowej przed malowaniem (in Polish)”. Ochrona przed korozją 9: 380 – 85.
 6. Kowalski Dariusz, Beata Grzyl, Adam Kristowski. 2017. „The cost analysis of corrosion protection solutions for steel components in terms of the object life cycle cost”. Civil and Environmental Engineering Reports 26.3, pp. 5 – 13. DOI: 10.1515/ceer-2017-0031.
 7. Kowalski Dariusz. 2016. „Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne”. Are periodic inspections of buildings necessary (in Polish). Materiały Budowlane 525 (5): 78 – 79. DOI: 10.15199/33.2016.05.37.
 8. Kowalski Dariusz. 2016. „Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych. Corrosion and destruction steel hollowsections (in Polish)”. Przegląd Budowlany 87 (5): 32 – 34.
 9.  Kowalski Dariusz. 2017. „Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektówmostowych (in Polish)”.Ochrona przed korozją 60 (3): 6 5 – 68. DOI: 10.15199/40.2017.3.3.
 10. Kristowski Adam, Beata Grzyl, Dariusz Kowalski. 2018. The analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel elements on the steel structure life cycle costs Creative Construction Conference 2018, CCC 2018, Slovenia, Ljubljana, 30 June – 3 July 2018, Proceedings of the Creative Construction Conference. DOI: 10.3311/CCC2018-029.
 11.  PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych (in Polish).
 12.  Urbańska-Galewska E., Dariusz Kowalski. 2015. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych (in Polish). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wieczorek D., E. Plebankiewicz, K. Zima. 2019. „Model estimation of the whole life cost of a building with respect to risk factors”. Technological and Economic Development of Economy 25.1 pp. 20 – 38.
dr inż. Dariusz Kowalski, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-0393-8366
dr inż. Beata Grzyl, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-0395-5190
dr inż. Adam Kristowski, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0001-5281-1217
dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0001-6049-2391

dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0001-6049-2391

 marcin.szczepanski@pg.edu.pl