Shaping the steel skeleton of a residential building based on the american standard AISI S230-15. Part 1


openaccess, Vol. 586 (6) 2021 / czwartek, 24 czerwca, 2021

(Open Access)

Słowiński Kamil. 2021. Shaping the steel skeleton of a residential building based on the american standard AISI S230-15. Part 1. Volume 586. Issue 6. Pages 53-56. DOI: 10.15199/33.2021.06.05

Accepted for publication: 30.04.2021 r.

The article discusses selected elements of the process of shaping the light steel skeleton of a residential building, designed in domestic conditions, based on the provisions of the American AISI S230-15 standard. The principles of selecting the geometrical parameters of the skeleton and the rules of designing the building bracings with the use of wall cladding were discussed. The rules for determining selected environmental impacts were also compared, according to the AISI standard and the applicable national standards. The resource of information presented in this study will be used in the next, second part of the article in the process of selecting the cross-section of selected bars of the designed skeleton, according to the provisions of the American standard in question. As a result, an attempt will be made to answer the question about the possibility of applying the provisions of the AISI S230-15 standard in the process of initial shaping the skeleton of a residential building, designed in national conditions.
 1. Bródka Jan, Mirosław Broniewicz, Marian Giżejowski. 2006. Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta. Rzeszów. Polskie Wydawnictwo Techniczne.
 2. Dubina Dan, Viorel Ungureanu, Raffaele Landolfo. 2012. Design of cold-formed steel structures. Portugal. European Convention for Constructional Steelwork.
 3. PałęckaAleksandra. 2020. Praca magisterska: Kształtowanie i wymiarowanie szkieletu budynku mieszkalnego wykonanego z elementów cienkościennych w oparciu o wytyczne amerykańskie i krajowe. Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa.
 4. Słowiński Kamil. 2020. „Kształtowanie szkieletów budynków z elementów cienkościennych”. Monografia.Materiały, nowoczesne technologie, realizacje konstrukcji stalowych: 351 – 384. Bielsko- Biała. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 5. Swierczyna Szymon. 2021. „Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych”. Izolacje (3): 34 – 40.
 6. Żurański JerzyAntoni,Mariusz Gaczek. 2011. „Obciążenia środowiskowe według Eurokodów”. XXVI OgólnopolskieWarsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne, Budownictwo ogólne t. II: 487 – 515.
 7. AISI S230-15, 2015, Standard for cold-formed steel framing – perspective method for one- and two-family dwellings.
 8. PN-EN 1991-1-3, 2005, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.
 9. PN-EN 1991-1-4, 2008, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
 10. PN-EN 1993-1-1, 2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 11. PN-EN 1993-1-3, 2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
 12. SS022a-EN-EU, Systemy konstrukcyjne i preferowane metody dostarczania konstrukcji stalowych w lekkim budownictwie mieszkaniowym, Access Steel.
dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

Adres do korespondencji: kamil.slowinski@polsl.pl