Joint of the windows and the doors with wall is a sensitive place


Vol. 552 (8) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

O. Kopyłow,
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2018.08.11

Volume 552: Issue 8
Pages 48-49
Accepted for publication: 02.07.2018 r.

One of the sources of heat loss in the building is the joints of the windows and the doors with the wall. The article presents the problemof correct thermal insulation of window and door joinery in the ETICS layer. Based on many years of expert experience, some reasons for the occurrence of thermal bridges at the joint of the „frame-wall” have been presented. Keywords: installation of windows and external doors; thermal insulation; External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).
[1] Kasperkiewicz Krzysztof, Andrzej Bobociński. 2009. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Poradnik nr 447/2009 w serii "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki". Warszawa. ITB.
[2] Mateja Krzysztof. 2016. "Montaż okien i drzwi balkonowych". Zeszyt B6 w serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Warszawa. ITB.
dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Ołeksij Kopyłow

o.kopylov@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.11