Investigation on the tensile strength of concrete with microfibres


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.01

Urban Tadeusz, Gołdyn Michał, Krawczyk Łukasz. 2023. Investigation on the tensile strength of concrete with microfibres. Volume 613. Issue 9. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.08.2023 r.

The aimof the investigations was to determine relation between the tensile strength of the high performance concrete with microfibres, tested in various ways: by direct tension, splitting and bending. Direct tension was realized using the non-prismatic specimens and the designed accessory for the testing machine. It was found that strength by direct tension is 0.23 ÷ 0.31 of the splitting strength and 0.21 ÷ 0.30 of the flexural strength.
 1. PN-EN 12390-6:2011, 2011, Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 2.  ACI 318-19, 2019, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318- 19) and Commentary (ACI 318R-19).
 3. Kim JJ, Taha MR. Experimental and Numerical Evaluation of Direct Tension Test for Cylindrical Concrete Specimens,Adv in Civ Eng. 2014, https://doi.org/10.1155/2014/156926.
 4. PN-EN 1992-1-1:2008, 2008, Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 5. Seruga A, Kaźmierczak S, Kanciruk A. Wytrzymałość na rozciąganie osiowe betonu napowietrzonego, Dni Betonu 2008.
 6. Resan SF, Chassib SM, Zemam SK, Madhi MJ. New approach of concrete tensile strength test, Case Stud. Constr. Mater. 2020, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00347.
 7. Park SH, Kim DJ, Ryu GS, Koh KT. Tensile behavior of Ultra High Performance Hybrid Fiber Reinforced Concrete Cement & Concrete Composites. 2012; 172 – 184.
 8. YooDY,KimS,KimJJ,ChunB.An experimental study on pullout and tensile behavior of ultra-high performance concrete reinforcedwith various steel fibers. Construction and BuildingMaterials. 2019; 46 – 61.
 9.  Markovic I. High-performance hybrid-fibre concrete: Development and utilisation, doktorat Delft University. 2006.
 10.  Huang H, Gao X, Li L, HuiWang. Improvement effect of steel fiber orientation control on mechanical performance of UHPC. Construction and Building Materials. 2018; 709 – 721.
 11. PN-EN 14651:2005+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym – Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP).
 12. fib Model Code 2010, 2012, Model Code 2010. Final draft.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0001-7494-3747
dr inż. Michał Gołdyn, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-7791-1940
dr inż. Łukasz Krawczyk, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-0406-7750

dr inż. Michał Gołdyn, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-7791-1940

michal.goldyn@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.01

Article in PDF file