Investigation of the influence of temperature on the action of an admixture retarding the setting of cement


openaccess, Vol. 610 (6) 2023 / poniedziałek, 19 czerwca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.06.03

Zieliński Krzysztof, Kostecki Michał, Kwiliński Aleksander. 2023. Investigation of the influence of temperature on the action of an admixture retarding the setting of cement. Volume 610. Issue 6. Pages 9-11. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.04.2023 r.

The aim of the research was to determine the effect of temperature on the intensity of the admixture delaying the cement setting process. CEM I 42.5R and admixture retarding setting were used for the tests. The admixture was used in the amount of 0.75% and 1.5% of the cement. Tests of the compressive strength of cementmortars after 7 and 28 days ofmaturation were carried out, and the time of the beginning and end of setting cement slurries was determined. All tests were performed at temperatures of 10, 20, 30 and 40°C.Analyzing the obtained test results, it was observed that the addition of a retarding admixture decreases both the 7 and 28-day compressive strength with increasing temperature and in proportion to the amount in relation to the cement. The effect of the admixture on extending the time of the beginning and the end of the bond decreases sharply at 30°C. At 40°C, the effectiveness of the admixture drops to practically zero.
  1. PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
  2. Kurdowski W. Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Polski Cement 2010.
  3. PN-EN 197-1:2012 – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
  4.  PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
  5.  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
  6.  Neville AM. Właściwości betonu, V edycja, Wydawnictwo Polski Cement Sp. z o.o., Kraków, 2000.
  7.  Jamroży Z. Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2000.
  8. Gołaszewski J. Domieszki do betonu. Rodzaje, efekty, zakres stosowania. Magazyn Autostrady. 2015; 8 – 9: 20 – 24.
dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0002-3805-1108
mgr inż. Michał Kostecki, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytut Budownictwa
mgr inż. Aleksander Kwiliński, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytut Budownictwa

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0002-3805-1108

 krzysztof.zielinski@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.06.03

Article in PDF file