Technical conditions for the replacement of fiber-cement linings during the renovation of ventilated facades


openaccess, Vol. 610 (6) 2023 / poniedziałek, 19 czerwca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.06.02

Kopyłow Ołeksij. 2023. Technical conditions for the replacement of fiber-cement linings during the renovation of ventilated facades. Volume 610. Issue 6. Pages 5-8. Article in PDF file

Accepted for publication: 02.06.2023 r.

The article is devoted to the issue of repairs of ventilated facades with fiber-cement cladding. During the operation of ventilated facades, it is often necessary to replace the claddings. It is not always possible to find the same cladding. This raises a legitimate question: what technical and operational properties should the new cladding meet? The paper, based on many years of research and expert experience, discusses themost important technical and operational properties of fiber-cement claddings that require verification when designing the replacement of damaged elements.
  1. Schabowicz K. Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto- cementowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2018. ISBN: 978-83-7493-028-4.
  2. Runkiewicz L, Kopyłow O, Sieczkowski J. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik. Instytut Techniki Budowlanej, 2021. ISBN: 978- 83-249-8614-9.
  3. PN-EN 12467+A2:2018-06 Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Właściwości wyrobu i metody badań.
  4. ETAG 034 cz. 1 i 2 Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych, 2011 r.
  5.  EAD 090062-00-0404 Kits for external wall claddings mechanically fixed, 2018.
  6.  Kopyłow O. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na wytrzymałość połączeń mechanicznych okładzin włóknisto-cementowych w elewacjach wentylowanych. Materiały Budowlane. 2023; 3: 11 – 14.
  7. Drzymała T, Ogrodnik P, Zegardło BM. Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych. TTS Technika Transportu Szynowego. 2016; 12: 82 – 86. p-ISSN: 1232-3829.
  8.  Cooke AM. Durability of Autoclaved Cellulose Fiber Cement Composites. 7th Inorganic- -Bonded Wood and Fiber Conference, 2000.
dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521

o.kopylov@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.06.02

Article in PDF file