Influence of wood type on the time of operation of autonomous smoke detectors


openaccess, Vol. 578 (10) 2020 / czwartek, 22 października, 2020

(Open Access)

Osiński Adrian, Boroń Sylwia. 2020. Influence of wood type on the time of operation of autonomous smoke detectors. Volume 578. Issue 10. Pages 54-57. DOI: 10.15199/33.2020.10.05

Accepted for publication: 22.06.2020

The article examines the influence of the type of wood on the response time of selected autonomous smoke detectors. The conducted experimental studies consisted in measuring the response time of autonomous smoke detectors during flame and flameless combustion of samples of selected wood species and wood-based materials commonly used in housing and furniture industry. On the basis of the obtained results, the usability and reliability of operation of autonomous smoke detectors during fire detection was assessed, depending on the type of combustion and the use of flammable material.
  1. https://www.itd.poznan.pl, 21.06.2020 r.
  2. Osiński Adrian, Sylwia Boroń. 2020. „Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych”. Materiały Budowlane 575 (7): 34 – 37. DOI: 10.15199/33.2020.07.04.
  3. Popielarczyk Tomasz. 2009. „Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymu”. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Nr 02 (14).
  4. PN-EN 14604:2006Autonomiczne czujki dymu.
  5. Wnęk Waldemar. 2008. „Wpływ gatunku drewna na czas zadziałania pożarowych czujek dymu”. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa.
mł. kpt. inż. Adrian Osiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

sboron@sgsp.edu.pl