Faults in the ETICS insulation system


openaccess, Vol. 578 (10) 2020 / czwartek, 22 października, 2020

(Open Access)

Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2020. Faults in the ETICS insulation system. Volume 578. Issue 10. Pages 49-51. DOI: 10.15199/33.2020.10.04

Accepted for publication: 24.08.2020

One of the most popular methods of thermal insulations ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Thismethod is amodification of the once known as BSOmethod, and earlier the light wet method. This method is often used to insulate both new and old buildings, requiring thermomodernization. However, despite the fact that the technology is not very complicated, the frequent use of this system causes many errors that may have consequences on more or less serious façade damage. The article below shows the errors occurring and their effect.
  1. Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. ITB. Warszawa 2009.
  2. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2017. Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli. PWN.
  3. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. „Ocieplenie elewacji w systemie ETICS”. Materiały Budowlane 9 (553): 62 – 64.DOI: 10.15199/33.2018.09.16.
  4. Krause Paweł. 2019. „Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS”. Izolacje 4: 28 – 32.
  5. Kysiak Andrzej. 2014. „Wpływ błędów wpływających na trwałość systemu docieplenia metodą ETICS”. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2 (14): 29 – 37.
  6. Nowelizacja poradnika 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa.
  7. PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.
  8. PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną.
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951

 a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl