Influence of the calculation method on the value of building life cycle costs


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.14

Plebankiewicz Edyta, Zając Karolina. 2022. Influence of the calculation method on the value of building life cycle costs. Volume 602. Issue 10. Pages 57-60. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

The article summarizes and compares the life cycle cost in traditional and energy-saving technology. The life cycle cost analysis was carried out for the two options using four methods. In the case of two methods - the simple method based mainly on energy costs and the LCNPV method, the energysaving variant turned out to be less favorable than the traditional one. The greatest advantage of an energy-saving building over a traditional one can be seen using the method proposed in the regulation.
 1. Bogusz A. Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji –Koszty cyklu życia, Urząd Zamówień Publicznych, Katowice, grudzień 2017.
 2. Kacprzyk B. Koszty cyklu życia – zastosowania praktyczne (część II), https://bzg.pl/, luty 2017.
 3.  Plebankiewicz E. Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych, Politechnika Krakowska, Kraków 2019 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach, Dziennik Ustaw 2021 poz. 2276.
 5. Dwaikat LN, Ali KN. Green buildings life cycle cost analysis and life cycle budget development: Practical applications, Journal of Building Engineering. 2018; Volume 18: 303 – 311.
 6. Kristowski A, Grzyl B, Szczepański M, Jakubczyk-Gałczyńska A. Model obliczania kosztu cyklu życia obiektu na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Przegląd Budowlany. 2021; 137 – 141.
 7. Celińska-Mysław M, Wiatr T. Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC, Przegląd Budowlany. 2018; 45 – 50.
 8. Mulubrhan F,AkmarMokhtarA,MuhammadM. SensitivityAnalysis of FuzzyActivity- Based Life Cycle Costing,MATECWeb of Conferences. 2018; 225.
 9. Plebankiewicz E, Zima K,Wieczorek D. Life Cycle Cost Modelling of Buildings with Consideration of the Risk, Archives of Civil Engineering. 2016; Vol. LXII Issue 2.
 10. Ceny mieszkań, domów i działek. Oto najnowszy raport z rynku wtórnego, https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/8394512,ceny-mieszkan-domow- i-dzialek-2022-oto-najnowszy-raport-z-rynku-wtornego. html, kwiecień 2022.
 11. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, Izba Projektowania Budowlanego, 2016 Warszawa.
 12.  Dobór mocy pompy ciepła do ogrzewania, https://czysteogrzewanie.pl/, Czerwiec 2022.
 13.  Program internetowy firmy Pro-Vent – Dobór rekuperatora, https://www. pro-vent. pl/program-doboru-rekuperatora/#.
prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-0892-5027
mgr inż. Karolina Zając, absolwentka Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-0892-5027

edyta.plebankiewicz@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.14

Article in PDF file