Method of assessing the refurbishment needs of residential buildings


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.15

Nowogońska Beata. 2022. Method of assessing the refurbishment needs of residential buildings. Volume 602. Issue 10. Pages 61-63. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

Negligence ofmaintenance and refurbishment is themain reason of decreasing technical condition of buildings. For a larger group of objects it can be stated that buildings and their individual elements are damaged to various degrees. Due to limited financial resources, the dilemma of choosing the element to be refurbished is always a problem for the decision maker. The method presented in this paper for evaluating repair needs for existing residential buildings worn out to varying degrees can be helpful in decision making. The proposed method allows ranking of the examined building elements according to the urgency of repair needs.
 1. Runkiewicz L. Zagrożenia obiektów budowlanych a potrzeby remontów i wzmocnień. Materiały konferencyjne X Jubileuszowej Konferencji Naukowo- Technicznej „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002.
 2. Zaleski S. Remonty budynków mieszkalnych – poradnik. Arkady, Warszawa 1997.
 3. Sobotka A, Bucoń R. Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych. Problemy Rozwoju Miast. 2005, 2/3: 58 – 67.
 4. Sobotka A, Radziejowska A, Czaja J. Tasks and Problems in the Buildings Demolition Works:ACase Study. Archives ofCivil Engineering. 2015; vol. 61, 4.
 5. Plebankiewicz E, Meszek W, Zima K, WieczorekD. Probabilistic and FuzzyApproaches forEstimating theLifeCycleCosts ofBuildings underConditions of Exposure to Risk. Sustainability. 2019; 12: 226.
 6. Radziszewska-Zielina E, Kania E, Śladowski G. Problems of the Selection of Construction Technology for Structures of UrbanAglomerations.Archives of Civil Engineering. 2018; vol. 64, 1: 55 – 71.
 7. DrozdW, KowalikM. Comparison of technical condition of multi-family residential buildings of various ages. Archives of Civil Engineering. 2020; 66: 55 – 67.
 8. Jaśkowski P, Biruk S, Krzemiński M. Planning repetitive construction processes to improve robustness of schedules in risk environment. Archives of Civil Engineering. 2020; 66 (3): 643 – 657.
 9. Hoła A, Sadowski Ł. A method of the neural identification of the moisture content in brick walls of historic buildings on the basis of non-destructive tests. Autom. Constr. 2019; 106, 102850.
 10. Nowogońska B. Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej. Wyd. KILiW PAN, Warszawa 2017.
 11. Kasprowicz T. Themethod of identification and appraisal of operation and maintenance state of buildings and structures Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures, 2017.
 12. Kafel K, Leśniak A, Zima K. Multicriteria comparative analysis of pillars strengthening of the historic building. Open Eng. 2019, 9: 18 – 25.
 13. Konior J, Rejment M. Correlation between Defects and Technical Wear of Materials Used in Traditional Construction.Materials. 2021; 14, 2482.
 14. Nowogońska B, Mielczarek M. Renovation Management Method in Neglected Buildings. Sustainability. 2021, 13, no. 2: 929.
 15. Nowogońska B, Korentz J. Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics toResidentialBuildings.Buildings. 2020, 10, 9.
 16. Plebankiewicz E, Zima K, Malara J, Biel S. Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych. Materiały Budowlane. 2018; 10: 43 – 46.
 17. Zima K, Malara J, Biel S. Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Materiały Budowlane. 2022; 5: 55 – 59.
 18. Protokoły z okresowej kontroli budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 110, Zielona Góra 2016.
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-6343-4840

 b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.15

Article in PDF file