Relationship between the assessment of the attractiveness of a multi-family building and its location


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.13

Zima Krzysztof, Belniak Stanisław, Gil-Mastalerczyk Joanna. 2022. Relationship between the assessment of the attractiveness of a multi-family building and its location. Volume 602. Issue 10. Pages 53-56. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

The subject of development construction has been a dominant topic in public discussions regarding city development for years. The topics discussed include rising real estate prices and the architecture of new buildings, "concreting" cities and the so-called "Pato-developer". The authors of the neologism "path developer" wanted to define with it a whole range of undesirable effects, consequences and abuses of activity occurring in the activities of housing developers, such as the construction of apartments with excessively compressed space, the so-called micro-studios, premises with extremely non-functional or even bizarre layouts, etc. On the other hand, the main factor for the success of development investments and the choice of investments by customers is the location. It seems an interesting problem to answer the question whether a good location is correlated with good architecture and investment planning.The analysis will concern the Krakow housing market.
  1. Głuszak M, Krochma lP.Raport: Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie 2021, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, 2021 Kraków.
  2. Warzocha K. Od „ziemi niczyjej” do półprywatnych ogródków przydomowych – tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych, Środowisko Mieszkaniowe. 2018; 24/2018: 142 – 149.
  3. Szafranko E., Preferencje mieszkańców a kształtowanie przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie. 2018; 29: 131 – 142.
  4. Zima K, Plebankiewicz E. Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji, Świat Nieruchomości. 2012; 2 (80): 10 – 15.
  5. Trębacz P, Mazur R. Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010 – 2019. Środowisko Mieszkaniowe. 2020; 30/2020: 37 – 46.
  6. Budner WW, Pawlicka K. Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. 2013; 12/2: 5 – 20.
  7. Gil-Mastalerczyk J. Conscious approach to urban and extra-urban space restructuring as seen in the designs of Architecture students, MATEC Web Conf., 2018, DOI: 10.1051/matecconf/ 201817404016.
  8. Tu HM. The Attractiveness of Adaptive Heritage Reuse: ATheoretical Framework. Sustainability. 2020, 12: 2372. DOI: 10.3390/su12062372.
  9. Sekerin VD, DudinMN, GorokhovaAE, Shibanikhin EA, Balkizov MH. Green building: technologies, prospects, investment attractiveness. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). 2018, 9 (1): 657 – 666.
  10. Pont U,MahdaviA. Subjective Evaluation of Sustainability and Attractiveness Criteria of Planned Buildings: A Case Study. AMM. 2019; DOI: 10.4028/www.scientific. net/amm.887.374.
dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-5563-5482
prof. dr hab. Stanisław Belniak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-4014-5194
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304

dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-5563-5482

krzysztof.zima@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.13

Article in PDF file