Influence of parameters and orientation of windows on the demand for usable energy of a residential building


Vol. 552 (8) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(In Polish)

W. Jezierski,
A. Święcicki,
A. Kadłubowski

DOI: 10.15199/33.2018.08.10

Volume 552: Issue 8
Pages 46-47
Accepted for publication: 02.07.2018 r.

Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (factor X2), the permeability coefficient of the solar radiation of the glazing ggl (factor X3), window orientation α (factor X4) for the climatic of Bialystok. Using the developed model, the effects of these factors were estimated and their optimal values were determined. Keywords: demand for usable energy; thermal characteristics of windows; deterministic mathematical model.
[1] Durakovic Benjamin. 2017. „Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art”. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, vol. 5, no. 3, p. 421-439.
[2] Gutenbaum Jakub. 2003. „Modelowanie matematyczne systemów”. Wyd. EXIT. Warszawa.
[3] Korzyński Mieczysław. 2006. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa. WNT.
[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.).
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 376 z późn. zm.).
Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WBiIŚ/3/2016 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dr inż. Adam Święcicki, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dr inż. Adrian Kadłubowski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Adam Święcicki

a.swiecicki@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.10