The specificity of the air-thightness of a wooden building


Vol. 545 (1) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(in Polish)

Kamil Różycki,
Maciej Mijakowski

DOI: 10.15199/33.2018.01.16

Volume 545; Issue 1
Pages 60-61
Accepted for publication: 19.12.2017 r.

The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.

Keywords: wooden houses; Blower Door Test; airtightness of the buildings; financing of wooden houses.
  1. Domhagen Fredrik, Paula Wahlgren. 2017. „Consequences of Varying Airtightness in Wooden Buildings”. Energy Procedia vol. 132: 873 – 878. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.09.688. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021734835X).
  2. Kalamees Targo. 2007. „Air tightness and air leakages of new lightweight single-family detached houses in Estonia”. Building and Environment vol. 42, Issue 6: 2369 – 2377. DOI: 10.1016/j.buildenv.2006.06.001.
  3. PN-EN ISO 9972:2015-10E Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
  4. PN-EN 13829:2002. Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
  5. PROGRAM PRIORYTETOWY: Tytuł programu: „Poprawa jakości powietrza Część 7). Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  7. Różycki Kamil, Olaf Dybiński, Maciej Mijakowski. 2017. „Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego”. Materiały Budowlane 535 (3): 56 – 57. DOI: 10.15199/33.2017.03.15.
  8. Skogstad H. B., L. Gullbrekken, K. Nore. 2011. „Air leakages through cross laminated timber (CLT) constructions”. Proceedings of the 9th Nordic symposium on Building Physics NSB 2011. Tampere. Finland.
  9. Wanyu R. Chan, Joh Jeffrey, Max H. Sherman. 2013. „Analysis of air leakage measurements of US houses”. Energy and Buildings vol. 66: 616 – 625. DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.07.047.
Kamil Różycki, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Maciej Mijakowski, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Kamil Różycki, MSc. Eng.

krozycki@nape.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.16