Influence of modified binders on the technical properties of asphalt mixtures


Vol. 547 (3) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

A. Plewa

DOI: 10.15199/33.2018.03.06

Volume 547: Issue 3
Pages 20-21
Accepted for publication: 29.01.2018

The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphaltmixtures in the road surface,without prejudice to the quality of themixtures produced, and inmost of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).

Keywords: asphaltmix;modified binder; fluidizers of vegetable origin
  1. Belyaev Piotr, Andrzej Plewa, Konstantin Andrianov, Anton Zubkov, Valery Frolov. 2016. „The Effect of Modifying Additives on the Consistency and Properties of Bitumen Binders”. Czasopismo Advanced Materials and Technologies (4): 35 – 40.
  2. Radziszewski Piotr, Jerzy Piłat, Jan Król,Karol Kowalski,Michał Sarnowski. 2011. Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepko sprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych. Warszawa. GDDKiA.
  3. Sybilski Dariusz. 2000. Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce. Studia i materiały, z. 50. Warszawa. IBDiM.
  4. Załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 18.11.2014 r.: Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
  • dr inż. Andrzej Plewa Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Andrzej Plewa

a.plewa@pb.edu.pl