Alkali-aggregate reactivity of aggregates from post-glacial deposits


Vol. 547 (3) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

D. Małaszkiewicz,
M. Świentochowski

DOI: 10.15199/33.2018.03.05

Volume 547: Issue 3
Pages 18-19
Accepted for publication: 29.01.2018

Among many factors causing concrete degradation, alkaline corrosion is directly related to the aggregate mineral composition. Alkaline corrosion is the result of a reaction between someminerals containing colloidal or cryptocrystalline silica and the alkali hydroxides, which originate mainly from Portland cement. In order to assess the potential reactivity of two types of aggregates from post-glacial deposits in north-eastern Poland, a long-termprocedure described in the Polish Standard PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 and the accelerated procedure RILEMAAR-2 were used.

Keywords: alkali-aggregate reactivity; internal corrosion of concrete; aggregates from post-glacial deposits.
 1. ACI 221.1R-98 State-of-the-Art Report on Alkali- Aggregate Reactivity Reported by ACI Committee 221. ACI.
 2. Góralczyk Stefan. 2011. „Reaktywność alkaliczna kruszyw. Nowa europejska metodyka badań i oceny”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 132 (39): 69 – 77.
 3. Jackiewicz-Rek Wioletta.2015. „Reaktywność alkaliczna kruszywa”.Materiały Budowlane 519 (11): 196 – 198. DOI: 10.15199/33.2015.11.63.
 4. Kurdowski Wiesław. 2010.Chemia cementu i betonu.Kraków,Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Cementu.Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Owsiak Zdzisława. 2015. Korozja wewnętrzna betonu. Monografie, Studia, Rozprawy Nr M66. Kielce. Politechnika Świętokrzyska.
 6. Piasta Wojciech, Zdzisława Owsiak. 2012. „Kruszywo przyczyną destrukcji betonu”. Materiały Budowlane 477 (5): 60 – 64.
 7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
 8. PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
 9. RILEMAAR-2 Detection of potential alkali-reactivity – Accelerated mortar-bar test method for Aggregates.
 10. Thomas M. D. A., Benot Fournier, Kevin J. Folliard. 2013. Alkali-AggregateReactivity (AAR) Facts Book.ReportNo. FHWA-HIF-13-019. Waszyngton D.C. Federal Highway Administration. Office of Pavement Technology.
 • dr inż. Dorota Małaszkiewicz PolitechnikaBiałostocka,WydziałBudownictwa i InżynieriiŚrodowiska
 • mgr inż. Marcin Świentochowski ABW Superbruk Sp. z o.o.

dr inż. Dorota Małaszkiewicz

d.malaszkiewicz@pb.edu.pl