Influence of modification of cement floor with selected nanoparticles on its strength parameters


Vol. 553 (9) 2018 / niedziela, 7 października, 2018

(in Polish)

J. Szymanowski,
Ł. Sadowski,
M. Piechówka-Mielnik,

DOI: 10.15199/33.2018.09.05

Volume 553: Issue
Pages 17-19
Accepted for publication: 06.08.2018 r.

The purpose of the article is to describe the influence of modification of cement floor with selected nanoparticles on its strength parameters. Results of research of compressive strength and flexural strengthmade of cementmortarmodifiedwith addition of selected nanoparticles are described in the article. The research was performed for series ofmortars differed in the percentage share content of nanoparticles in relation to cementmass. In the research it is reveal that nanoparticles influencementioned above durability parameters of the floor.Based on the performed research it has been proved thatwith increasing content of nanoparticle flexural strength of the floor is decreasing. It has been also proved that depending on the used nanoparticle compressive strength is increasing, decreasing or is on similar level. Keywords: cement floors; nanoparticles; flexural strength; compressive strength.
  1. Czarnecki Lech. 2011. „Nanotechnologia w budownictwie”. Przegląd Budowlany (1): 40 – 53.
  2. Chmielewska Bogumiła, Lech Czarnecki. 2012. „Wymagania norm dotyczące posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane 474 (2): 5 – 9.
  3. Hajduk Piotr. 2013.Projektowanie podłóg przemysłowych. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Hoła Jerzy, Łukasz Sadowski,Anna Hoła. 2017. „Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości”. Materiały Budowlane (10): 44 – 46.
  5. Horszczaruk Elżbieta, Ewa Mijowska, Krzysztof Cendrowski, Sylwia Mijowska, Paweł Sikora. 2013. „Wpływnanokrzemionki o zróżnicowanej morfologii na właściwości mechaniczne zapraw cementowych”. Cement Wapno Beton 80 (1): 24 – 32.
  6. Niewiadomski Paweł, Jerzy Hoła,Andrzej Ćwirzeń. 2018. „Study on properties of self-compacting concrete modified with nanoparticles”. Archives of Civil and Mechanical Engineering (18): 877 – 86.
  7. Nowobilski Tomasz, Bożena Hoła. 2017. „Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa mieszkaniowego”. Builder 21 (3): 84 – 87.
  8. PN-EN 13892-2:2004Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
mgr inż. Jacek Szymanowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Łukasz Sadowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Magdalena Piechówka-Mielnik, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Jacek Szymanowski, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

jacek.szymanowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.05