Influence of mineral wool density on its insulation in fire conditions


openaccess, Vol. 599 (7) 2022 / czwartek, 21 lipca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.07.02

Sulik Paweł. 2022. Influence of mineral wool density on its insulation in fire conditions. Volume 599. Issue 7. Pages 8-10. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.06.2022 r.

The paper presents the results of laboratory tests for 10 types of rock mineral wool with different density in the field of fire temperature insulation. The results include densities from 28 to 170 kg/m3, and thicknesses of mineral wool of 50, 100, 150 and 200 mm. The tests confirmed the dependence of the density of mineral wool on the effectiveness of insulating fire temperatures, and it has been observed that in many cases it is enough to usemineral wool with a lower density and proper layer thickness to obtain the expected fire safety level of the partition.
  1. AlsabryA,MrówczyńskaM, Bazan-Krzywoszańska A, Skiba M. Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze. Materiały Budowlane. 2016; 8. doi: 0.15199/33.2016.08.23.
  2. Miros A. Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych. „Izolacje”. 2020; 9.
  3. Paudel D, Rinta-Paavola A, Mattila HP, Hostikka S. Multiphysics Modelling of Stone Wool Fire Resistance, Fire Technology. 2020. https://doi.org/10.1007/s10694-020-01050-5.
  4. PN-EN 1363-1: 2020-07 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  6. Andres B, Livkiss K, Hidalgo JP, Van Hees P, Bisby L, Johansson N, Bhargava A. Response of stonewool–insulated building barriers under severe heating exposures. J Fire Sci. 2018; 4: 315 – 341.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-8050-8194

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-8050-8194

p.sulik@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.07.02

Article in PDF file