Improvements in sound insulation of beam-and-block floor with faultily made floor layers


Vol. 552 (8) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

A. K. Kłosak,
K. Nering

DOI: 10.15199/33.2018.08.05

Volume 552: Issue 8
Pages 26-29
Accepted for publication: 29.06.2018 r.

This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings. Keywords: sound insulation; sound insulation suspended ceiling; beam and block floor; impact noise; floor renovation.
  1. Drobiec Łukasz, Zbigniew Pająk. 2013. Stropy z drobnowymiarowych elementów. Gliwice. ISBN: 978-83-7880-023-1.
  2. Kłosak Andrzej K., Bartłomiej Ziarko, Krzysztof Nering. 2017. „Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku”.Materiały Budowlane 540 (8): 158 – 161. DOI: 10.15199/33.2017.08.46.
  3. Mielnicki Stanisław. 1938. Ustroje budowlane. Katowice.
  4. Nicer Tomasz. 2009. „Stropy płaskie w budowlach zabytkowych”.Budownictwo i Architektura (5): 85 – 100.
  5. PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  6. PN-EN ISO 140-4 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
  7. PN-EN ISO 16283-2:2016-02 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
  8. PN-EN ISO 140-7 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
  9. PN-B 02151-3:2015-10: Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej mgr inż. Krzysztof Nering, student studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej;bWydział Inżynierii Lądowej

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak

andrzej.klosak@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.05