Impact of construction errors on the airtightness of the single family brick building


Vol. 535 (3) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

K. Różycki,
O. Dybiński,
M. Mijakowski

DOI: 10.15199/33.2017.03.15

Volume 535: Issue 3
Pages 56-57
Accepted for publication: 04.01.2017

The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of airtightness test of the single family brick building are presented before and after proposed modifications of the building partitions and installations.

Keywords:Blower Door Test, airtightness of the buildings, PN-EN 13829, NF40.
  1. Firląg Szymon. 2012. „Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań.” Czasopismo Techniczne. Budownictwo 109.
  2. PN-EN 13829:2002. Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
  3. PN-EN ISO 9972:2015-10. Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • mgr inż. Kamil Różycki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • mgr inż. Olaf Dybiński, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska /li>

mgr inż. Kamil Różycki

kamil.rozycki@itc.pw.edu.pl