Impact of gypsum and quicklime on selected properties of cement mortars


Vol. 535 (3) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

Y. Yakymechko,
G. Kotsay

DOI: 10.15199/33.2017.03.13

Volume 535: Issue 3
Pages 50-52
Accepted for publication: 08.02.2017

The paper presents study on the impact of quicklime and dihydrate gypsum on selected properties of cement mortars. With the use of mathematical model optimal amount of modifier was determined to obtain the maximum compressive strength and minimum shrinkage. Using X-ray analysis, the phase composition was defined of hydration products of hardened cement grout.

Keywords:quicklime, gypsum, compressive strength, expansion of mortars.
  1. Konik Z., J. Małolepszy, W. Roszczynialski, A. Stok. 2006. „Wpływ dodatku ekspansywnego na właściwości fizyczne wybranych cementów”. Cement. Wapno. Beton (4): 234 – 239.
  2. Król M., W. Tur. 1999. Beton ekspansywny. Warszawa. Arkady.
  3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1. Oznaczanie wytrzymałości.
  4. Wojciechowski Piotr. 2000. „Skurcz w pierwszej dobie dojrzewania modyfikowanych tworzyw cementowych”. Inżynieria i Budownictwo (7): 374 – 376.
  5. www. lhoist.com/sites/lhoist/files/buk_tradical_pl21k186.pdf
  • dr hab. inż. Yaroslav Yakymechko, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
  • dr inż. Galyna Kotsay

dr hab. inż. Yaroslav Yakymechko

yayakym@pw.plock.pl