Usage possibilities of new ternary cements CEM II/C-M (S-V) and CEM VI (S-V) in construction


Vol. 554 (10) 2018 / poniedziałek, 22 października, 2018

(InPolish)

T. Michał,
W. Karol

DOI: 10.15199/33.2018.10.02

Volume 554: Issue 10
Pages 10-12
Accepted for publication: 17.09.2018 r.

The article presents the properties of new types of ternary cements CEMII/C-M(S-V) and CEMVI (S-V). The test results on concrete mixtures and hardened concretes are present as well, proving the wide range of using tested cements in construction. The currently prepared amendment to the EN 197-1 standard classifies the tested binders as common cements. They are characterized by a reducted content of Portland clinker and increased content of mineral additives: siliceous fly ash (V) and granulated blast furnace slag (S). Keywords: ternary cements; blast furnace slag; siliceous fly ash.
 • [1] Chłądzyński Sławomir,Albin Garbacik. 2008. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie. Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 • [2] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 • [3] PN-EN 12350-10:2012 Badanie mieszanki betonowej – Część 10: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą L-pojemnika.
 • [4] PN-EN 12350-2:2011. Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 • [5] PN-EN 12350-8:2012. Badanie mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą rozpływu stożka.
 • [6] PN-EN 12350-9:2012. Badanie mieszanki betonowej – Część 9: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą V-lejka.
 • [7] PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 • [8] PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Część 9: Ciepło hydratacji. Metoda semiadiabatyczna.
 • [9] PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 • [10] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • [11] prEN 197-1:2018 Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.
 • [12] RunkiewiczLeonard i in. 2016.Vademecumprojektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych.Warszawa: POLCEN Sp. z o.o.
 • [13] Szruba Maria. 2017. „Beton – materiał budowlany coraz bardziej uniwersalny”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 74: 54 – 60.
 • [14] Szwabowski Jan, Jacek Gołaszewski. 2010. Technologia betonu samozagęszczalnego. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
mgr inż. Michał Tałaj, mgr inż. Karol Wandoch
mgr inż. Karol Wandoch

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.02