History of „Solidarity” Bridges in Bydgoszcz


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Aleksandra Niespodziana,
Maria Olejniczak,
Adam Grabowski,
Tomasz Janiak,
Justyna Sobczak-Piąstka

DOI: 10.15199/33.2016.07.17

Volume 527; Issue 7
Pages 50-51

Accepted for publication: 01.06.2016 r.

The article presents the history of the bridges along the Marszalka Focha Street. They are also over the Brda River and its branch Młynówka. Nowadays, they consist of two traffic lanes and one tramline in each direction. They support traffic in the city centre. The bridges are known as the “Solidarity” bridges. The oldest bridges located at that place are Wilhelmsbrücke and Hafenbrücke. They were built in the second half of the nineteenth century. The bridges were taken over by Polish authorities after the World War I. Unfortunately, they did not survive the chaos during the World War II. The existing bridges were built in the second half of the twentieth century. While under construction, some of the bridges were considered to be innovative.

Keywords: ‘Solidarity’ Bridges, history, construction.
  1. Dudek Krzysztof. 2006. „Brda i Kanał Bydgoski”. Tom 2 z serii Mosty z biegiem rzek, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Kujawsko-Pomorski.
  2. Koncepcja modernizacji i wzmocnienia mostu. Most miejski w ciągu ul. Armii Czerwonej przez Brdę Młyńską w Bydgoszczy, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk, listopad 1985.
  3. Maciejewski Krzysztof. 1992. Remont mostu przez Brdę w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy.
  4. Most na ul. Marszałka Focha, Południowy Portowy, Księga obiektu o numerze ewidencyjnym 4.
  5. Most na ul. Marszałka Focha, Południowy Młyński, Księga obiektu o numerze ewidencyjnym 3.
  6. Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego Mostu Portowego, część 1a.
  7. Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego rusztu palowego,Most Portowy i Młyński w ciągu ulic Marszałka Focha w Bydgoszczy, część 1c.
  8. Podhorecki Adam, Romuald Świtka. 1992. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego Mostu Młyńskiego, część 1b.
  9. Podhorecki Adam, Romuald Świtka, Witold Wołowicki. 1997. Modernizacja mostów sprężonych przez rzekę Brdę w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy – refleksje z pełnionego nadzoru naukowego.VII Seminarium. „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”. Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, WPP.
  10. Świtka Romuald, Adam Podhorecki. 1996. Sprawozdanie z nadzoru naukowego nad modernizacją mostów przez rzekę Brdę w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy, styczeń.
Aleksandra Niespodziana, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Maria Olejniczak, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Adam Grabowski, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Tomasz Janiak, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Justyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Justyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng.

justynas@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.17