Diagnostics of road viaduct


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Justyna Sobczak-Piąstka,
Tomasz Janiak,
Aleksandra Niespodziana,
Maria Olejniczak,
Adam Grabowski

DOI: 10.15199/33.2016.07.18

Volume 527; Issue 7
Pages 52-53

Accepted for publication: 31.05.2016 r.

The article concerns a small but 75-year-old reinforced concrete road bridge. The object was very neglected. No archival documentation of the bridge survived. The authors of the article conducted measurements and research which enabled them to assess the bridge technical state as well as its carrying capacity. It made it possible to formulate certain recommendations concerning necessary renovations that would ensure the object’s as well as its users’ safety.

Keywords: road bridge, reinforced concrete, structure, technical state assessment.
  1. Instrukcja ITB nr 210. 1977. Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji.Warszawa. ITB.
  2. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.
  3. Rymsza Janusz – kierownik zespołu: Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych. 2004. Warszawa. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
  4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, ze zm.)
Justyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Tomasz Janiak, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Aleksandra Niespodziana, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Maria Olejniczak, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Adam Grabowski, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

ustyna Sobczak-Piąstka, Ph. D., Eng.

justynas@utp.edu.pll

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.18