The bridge name of Stanislaw Skalski in Chelmno


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Izabela Kasprzyk,
Magdalena Sosnowska,
Adam Podhorecki

DOI: 10.15199/33.2016.07.16

Volume 527; Issue 7
Pages 46-49

Accepted for publication: 22.05.2016 r.

The bridge was created in the years 1959 – 1963 is distinguished by an innovative design and geometrical-strength parameters. In 2007, to strengthen the steel trusses pioneering solution using for this purpose the carbon composite tape Sika CarboDur was used. The bridge has a patron in the person of the most famous, Polish pilot during the Second World War, Brigadier General Stanislaw Skalski.

Keywords: Chelmno, bridge, history, steel construction.
 1. Bartnikowski Zbigniew. 2007. Projekt budowlany remontu i wzmocnienia mostu przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Cieszyn w km143 + 450 w miejscowości Chełmno.
 2. Chwaściński Bolesław. 1997. Mosty na Wiśle i ich budowniczowie. Warszawa. Fundacja im. A. i Z. Wasiutyńskich.
 3. Dudek Krzysztof. 2016.Most im. gen. bryg. pilota Stanisława Skalskiego w Chełmnie. Bydgoszcz. Wydawnictwa Uczelniane UTP.
 4. Filipiuk Stefan. 2005. Transprojekt Gdański. 50 lat Pracowni Mostowej. Gdańsk. Biblioteczka Transprojektu Gdańskiego.
 5. Gotowski Marek, Janusz Sochacki, Włodzimierz Sokołowski, Magdalena Sosnowska. 2015. Innowacyjne technologie mostowe w Firmie GOTOWSKI. Bydgoszcz.Wydawnictwa Uczelniane UTP, s. 311 – 318.
 6. Harłoziński Kazimierz, Gabriela Barwińska- Szczutkowska. 2013. „Historia i walory turystyczne Chełmna”. Journal of Health Sciences 3 (14): 142 – 145.
 7. Rabant Hubert, Rafał Gotowski,Alicja Łątka, Gabriela Barwińska-Szczutkowska. 2013. „Historia powstania i obecne znaczenie transportowe mostów na Wiśle w województwie kujawsko-pomorskim”. Journal of Health Sciences 3 (14): 292 – 299.
 8. Łagoda Grażyna, Marek Łagoda. 2009. „Strenghtening of Vistula bridge near Chełmno”. Bydgoszcz. Wydawnictwa Uczelniane UTP, s. 153 – 160.
 9. www.chelmno.pl.
 10. www.fluidi.pl.
 11. www.fotopolska.pl.
 12. www.mostypolskie.pl.
 13. www.polska-zbrojna.pl.
 14. www.tgd.pl.
 15. www.transwar.com.
Izabela Kasprzyk, MSc. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architekture

Magdalena Sosnowska, MSc. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Adam Podhorecki, Prof. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Magdalena Sosnowska, MSc. Eng.

sosnowska.m@o2.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.16